Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Family portrait

Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem

Publisert 08. april 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.

Prosjektleder: Bodil Berg Kristensen.
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2007-2008
Ferdig: 2008

Frivillig arbeid skal bidra til å øke livskvaliteten og trivsel, ved at frivillige personer og organisasjoner går inn i et konkret samarbeid med de ansatte, brukere og deres familie.

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Hordaland, Løvåsen Sykehjem

Samarbeidspartnere

  • Betanien Diakonale Høgskole
  • USH, Løvåsen sykehjem

Bakgrunn for prosjektet

Beboere ved sykehjem skal ha tilbud om variert aktivitet. Frivillige organisasjoner og ulike foreninger er sentrale bidragsytere for å få dette til på et tilfredsstillende nivå. For å sikre kvaliteten på den frivillige aktiviteten , var det behov for en strategi for arbeidet.

Hensikt og mål

Etablere system for rekruttering, kvalitetssikring, oppfølging og veiledning av frivillige. Etablere frivillighetsgruppe.

Tiltak

Spørreundersøkelse til ansatte, pårørende og beboere. Lage prosedyrer, informasjonsmateriell og brosjyrer.

Gjennomføring og resultater

Etablert frivillighetsgruppe ved sykehjemmet. Etablert system for rekruttering, kvalitetssikring, oppfølging og veiledning av frivillige.

I 2012 er det publisert forskningsresultater i forlengelsen av prosjektet. Data fra kartleggingsundersøkelsen er brukt i en forskningsartikkel som er publisert i Sykepleien Forskning i 2012; Meningsfulle aktiviteter på sykehjemmet av Britt Øvrebø Haugland.

 

Spredning

Lokalpresse