Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Bicycle with flowers.

Støtte i eget hjem - friminutt for pårørende

Publisert 12. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Å ivareta pårørende til personer med demens gjennom støtte i eget hjem.

Prosjektleder: Annfrid Glomseth
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2015
Ferdig: 2015


Det forventes at tallet på personer med ulike demenslidelser kommer til å fordobles i løpet av 35 år. Ålesund kommune og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har våren 2014 startet opp et prosjekt for å ivareta pårørende til personer med demens. Mange i denne målgruppen har store belastninger. Demens blir ofte beskrevet som pårørendes sykdom

En viktig faktor i vurderengen av hvor lenge en person med demens kan bo hjemme er belastningen på pårørende som har omsorgsansvar. Hvis belasningen kan reduseres, og personen med demens og pårørende ønsker det, øker muligheten fo å bo lenger i hjemmet. Prosjektet er tenkt som et samarbeid med frivillige aktører og bygge på den ressursen pårørende allerede er.

Hensikt og mål:

 • Fleksibel støtteordning for pårørerende til personer med demens.
 • Støtte til pårørende ved å øke muligheter for egenaktivitet både for bruker og pårørende.
 • Skape et tilbud for brukere som ikke kan nyttiggjøre seg av de aktivitetene vi allerede har.
 • Øke muligheten for en sårbar gruppe til å bo lengst mulig i eget hjem sammen med pårørende.
 • Samordne tilbudet med pårørendes innsats ved å tilby veiledning og søtte i eget hjemmemiljø.
 • Tilbudet skal bygge på allerede etablert samarbeid med frivillige organisasjoner som Nasjonalforeningen, Ålesund og omegn demensforening, og ses i sammenheng med pårørendeskole og samtalegrupper.

Tiltak og gjennomføring

 • Det er etablert prosjektgruppe og igangsatt kartlegging av frivillige organiasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Det er søkt kontakt med lag og organisasjoner for å spre informasjon og vekke interesse for prosjektet.
 • Før sommerferien var det kontakt med tre familier og tiltaket ble igangsatt i en familet.
 • Informasjonsbrosjyrer og annonse i avisa bidrar til spredning og forhåpentligvis rekruttering av frivillige. Eget informasjonsmøte blir avholdt.
 • Det er lagt en plan for opplæring og oppfølging av pårørende og frivillige gjennom pårørendeskole, i samarbeid med den lokale demensforeningen.