Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bruk av helsetjenester hos eldre rusmisbrukere

Publisert 05. november 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Kartlegging av beboerne på en rusavdeling og evaluering av bruken av helse og sosialtjenester i perioden før innleggelse på sykehjem.

Prosjektleder: Corinna Vossius, MD PhD
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2011
Ferdig: 2011

Finansiering

Stokka sykehjem, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Samarbeidspartnere

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Bakgrunn for prosjektet

Rusavdelingen på Stokka sykehjem er den første, og inntil nylig eneste, avdeling for rusmiddelbrukere på sykehjem. Avrusning er ikke noen målsetting, og bruk av legale rusmidler er tillatt i avdelingen. P.t. omfatter avdelingen 17 senger.

Hensikt og mål

Prosjektet skal beskrive avdelingens målsetting, arbeidsmåte og brukergruppe. Samtidig ønsker vi å kartlegge bruken av helse og sosialtjenester i brukergruppen i perioden rett før innleggelse på stokka sykehjem, både med tanke på ressursbruken, men også for å kartlegge hvilke ressurser som er tilgjengelige for denne gruppen.

Tiltak

En avsluttet og en pågående studie.

Resultater og spredning

  • Planlagt: Publikasjoner i internasjonale tidskrift.