Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Brukermedvirkning for personer med psykisk sykdom/rusproblemer i hjemmesykepleien

Publisert 17. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablere arbeidsgruppe som særlig ivaretar brukergruppen, på tvers i kommunen.

Prosjektleder: Signe Marie Mikkelsen, Askim kommune
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Ved å bli kjent med brukerne ønskes det å fokusere mer konkret på hvordan den enkelte tar ansvar for eget liv. Målet er å øke pasienters brukermedvirkning for dermed å sikre og styrke ansattes bevissthet omkring temaet.

Gjennomføring

Arbeidsgruppe etableres. Tilsettes egen sykepleier med hovedfokus på brukergruppen. Samlinger tverrprofesjonelt og med støtte fra fagpersoner tilknyttet Høgskole-videreutdanning vil sikre faglig og personlig utbytte. Brukere og pårørende oppfordres til å evaluere ordningen ved hjelp av enkle spørreskjemaer.

Bakgrunn for prosjektet

Hjemmesykepleien i Askim mener at det er et økt behov for å bedre hjemmesykepleietilbudet til personer med psykisk sykdom/rusavhengige. Gjennom tilskuddsordningen ønsker de å utprøve en annen organisering.

Spredning

Utarbeide en brosjyre om tilbudet og formidle den til interessenter.

Samarbeidspartnere

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Finansiering

Frie midler fra Fylkesmannen i Østfold.