Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Taking daily pill.

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse og rus

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

KOR er systematisk tilbakemelding fra bruker om opplevd nytte av behandling og av endringsprosesser. Bruker skal aktivt delta i egen behandling og utvikling av egne ressurser.

Prosjektleder: Kristin Skutle
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Ferdig: 2013

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om større brukermedvirkning. Brukeren og tjenesten må ha et samarbeid. Det er viktig at man annerkjenner brukerens ønsker for valg av tjenestetilbud.

Hensikt og mål

Målet med KOR er å bidra til høy kvalitet på tjenesten.  Det er et mål at arbeidet skal bidra til økt ansvarliggjøring og økt samarbeid mellom bruker og fagperson. En annen viktig målsetting med prosjektet har vært både å tydeliggjøre og synliggjøre psykisk helse- og rusfeltet, og frembringe praksisnær dokumentasjon.

Tiltak og gjennomføring

Fagpersonene har benyttet KOR skalaene i sitt daglige arbeid, og har kommet godt i gang med KOR. Det er gjennomført systematisk opplæring og veiledning gjennom hele prosjektperioden. Brukerrådet i psykisk helse og rus har vært aktive samarbeidspartnere på systemnivå, og prosjektet har hatt faste møter med lederne. Prosjektet er ved flere anledninger presentert prosjektet både internt og eksternt

Gjennomføring

KOR har både tydeliggjort og utfordret fagpersonene ved at man får direkte tilbakemeldinger. KOR har bidratt til å forsterke samarbeidsrelasjonen mellom fagperson og bruker. Verdigrunnlaget som KOR bygger på og brukermedvirkning er godt forankret hos fagpersonene. Gjennom veiledning og opplæring er det både delt og lært av hverandres erfaringer med KOR. Det er blitt ennå tydeligere betydningen av å bygge kompetanse i KOR, og å videreutvikle denne kompetansen i fellesskap med andre. Erfaringene fra prosjektet har vist at KOR har bidratt til å tydeliggjøre arbeidet rundt den enkelte bruker. KOR har videre også bidratt til at arbeidet har blitt tydeliggjort for den enkelte fagperson.