Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1160580726

Revidere og ferdigstille kartleggingsverktøyene SexKunn og KroppKunn

Publisert 20. april 2020 | Oppdatert 08. september 2020

SexKunn og KroppKunn er kartleggingsverktøy som kartlegger hva mennesker med utviklingshemming kan om seksualitet, seksuelle følelser og det å sette grenser. Temaene som belyses er kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner, kjærester, seksualitet og grenser.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet

Prosjektleder: Wenche Fjeld Wenche.fjeld@hamar.kommune.no
Tema: Utviklingshemmede, seksualitet, kartlegging.
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: Mai 2019 - Juni 2020

Bakgrunn

Habiliteringstjenesten i Hedmark utarbeidet kartleggingsverktøyet SexKunn (2001) til voksne utviklingshemmede. Barneseksjonen ved habiliteringstjenesten i Hedmark har utarbeidet KroppKunn (2010), som er et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner og kjærester. Etter mange års bruk av verktøyene vet vi at å snakke om seksualitet ved hjelp av bilder, kan føre til en positiv forskjell for mennesker med utviklingshemming. Det betyr bedre levekår og bedre livskvalitet for den det gjelder. Mange erfarer at de aldri har fått informasjon og opplæring om kropp, følelser og seksualitet – og føler utenforskap og annerledeshet i det å vokse opp og etablere seg i voksenlivet. Mange kan ha blitt diskriminerte i det å få rettmessig opplæring og veiledning. 

Mål

Utvikle Nye utgaver av kartleggingsverktøyene SexKunn og KroppKunn. Etter revidering skal verktøyene lanseres i ny utgave ved NFSS* konferansen i 2020.

Hva gjør vi?

 • Møter i prosjektgruppa hvor gjennomføringen av revideringen blir drøftet.
 • Fagnettverksbaserte nettmøter med drøfting av nødvendige endringer
 • Workshop med vekt på å få innspill fra fagfolk og fra mennesker med utviklingshemming 
 • Samarbeide med bachelorstudenter fra «Spillskolen» på HINN** arbeider med digitale utgaver av verktøyene
 • Møter med illustratør Anna Fiske for å få endrede/nye tegninger
 • Møte med trykkeri for å få produsert nye utgaver av verktøyene

Samarbeidspartnere

 • Illustratør Anna Fiske
 • Avdeling fra Nevrohabilitering Ullevål
 • Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet HF
 • *NFSS; Nettverk Funksjonshemmede Samliv og Seksualitet- Habiliteringstjenestene i Norge
 • **Høgskolen i Innlandet (HINN)