Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Lars M. Bøe

Vi kan og vi gjør det! Kompetanseheving for ansatte og kvalitetsforbedring i tjenesten til mennesker med utviklingshemming

Publisert 27. april 2020 | Oppdatert 27. april 2020

Styrke fagkompetanse hos ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming, samt økt kompetanse om forbedringsarbeid ved å delta i utvikling og utprøving av kvalitetsforbedringsmodeller og læringsnettverk.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Hedmark)

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Rikke A. Torgersen: Rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no
Tema: Utviklingshemmede (innovasjon og tjenesteutvikling)
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Status: Pågående
Periode: juni 2019 – juni 2021

Bakgrunnen for prosjektet er to sentrale nasjonale føringer. Helsetilsynets rapport (4/2017) Det gjelder livet beskriver alvorlige mangler ved helsetjenester både i hjemmet og tilgangen til medisinske undersøkelser og behandling for mennesker med utviklingshemming. NOU 2016:17: På lik linje avdekkete også mangler innen tjenesten og foreslår åtte løft som skal sikre at mennesker med utviklingshemming skal få oppfylt sine menneskerettigheter. 

Innen flere av områdene hvor det ble funnet avvik og mangler finnes det mye godt fagstoff. Vi ønsker derfor å ta i bruk det som allerede finnes, og teste ut hvordan dette kan implementeres i praksis på en systematisk måte. 

Hva ønsker vi å oppnå?

De ansatte som jobber innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming i Hedmark og Oppland får: 

 • styrket kompetanse innen aktuelt fagområde. 
 • økt kunnskap og erfaring med forbedringsarbeid gjennom utvikling og utprøving av kvalitetsforbedringsmodeller og læringsnettverk.

Som en del av prosjektet skal vi også videreutvikle fagnettverk som ble startet opp i Hedmark i 2019. Vi skal også starte opp fagnettverk i Oppland. 

Hva gjør vi?

 • Bidra til økt fokus på kvalitetsforbedring
 • Lære metoder og modeller til bruk i kvalitetsforbedringsarbeid 
 • Velge ut områder vi trenger å gjøre forbedringer på
 • Lage «opplæringspakker» for disse områdene
 • Systematisk utprøving av «opplæringspakkene» (metode, modell)
 • Lage veiledningsmateriell basert på våre erfaringer

Samarbeidspartnere

 • Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Oppland
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse
 • Åsnes kommune
 • Hamar kommune 
 • Gjøvik kommune
 • Søndre—Land kommune
 • Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet HF
 • Fylkesmannen i Innlandet

Viktige kilder i arbeidet:

Veileder til forskrift – Helsedirektoratet
Modell for kvalitetsforbedring - Helsebiblioteket 
Forbedringsguiden - Pasientsikkerhetsprogrammet
Manual for læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet

Materiell

Håndbok (veiledningsmateriell) i forbedringsarbeid innen tjenester til mennesker med utviklingshemming