Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
ABC Psykiske lidelser i eldre år 2024 - 2025

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. USHT Vestland (Hordaland) tilbyr opplæringen til 16 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse (Kompetansesenteret for demens og psykisk helse i eldre år bistår Bergen kommune).

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Mitt livs ABC

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming er et av USHT sine satsningsområder. USHT bistår kommunene i Vestland (Hordaland) med Mitt livs ABC-opplæringen. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Demensomsorgens ABC 2024

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensplan 2025 viderefører satsingen på demensomsorgens ABC. USHT Vestland (Hordaland) driver opplæringen til våre 17 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Velferdsteknologiens ABC

USHT Vestland (Hordaland) bistår Bergen kommune i å heve kompetansen hos de ansatte i velferdsteknologi. Nå i 2024 blir det tilbud til de andre kommunene i nedslagsfeltet vårt.

Periode: 2022 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Satser på klinisk observasjonskompetanse

Byrådsavdeling i helse og omsorg i Bergen kommune vil øke kompetansen i observasjon og vurderingskompetanse for ansatte med pasientnært arbeid i kommunehelsetjenesten. Vi har nå fullført første nivå av opplæring av seksten nye hovedinstruktører som skal bidra med opplæring på tvers av etatene.

< 1 2 3 4 > >>

Avsluttet

Periode: 2023 | Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Filmlansering av «Såpass må vi jo tåle?»

"Såpass må vi jo tåle" er en refleksjonsfilm til bruk i helsetjenestene, og temaet for filmen er å ivareta ansatte som blir utsatt for trusler og vold i arbeidet sitt. Filmen kan brukes i opplæring, i refleksjon og som et ledd i forbedringsarbeid.

Periode: 2023 | Vestland | Avsluttet
Vi tilbyr VIPS kursholderkurs

VIPS praksismodell er et anerkjent verktøy for  personsentrert omsorg.

Periode: 2022 | Vestland | Avsluttet
Gode pasientforløp i Helse Bergen regionen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland (Hordaland) har hatt veilederansvar for kommunene som deltar i læringsnettverket gode pasientforløp i Helse Bergen regionen. Samtlige kommuner, i Helse Bergen regionen (18), har deltatt i læringsnettverket sammen med samarbeidende sykehus, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus. Veiledning for kommunene var organisert og gjennomført av USHT.

Periode: 2022 | Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Demensomsorgens ABC

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensplan 2025 viderefører satsingen på demensomsorgens ABC. USHT Vestland (Hordaland) driver opplæringen til våre 17 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Digital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tjenestene til personer med utviklingshemming

For å bidra til økt kunnskap om, og inspirasjon til å ta i bruk velferdsteknologi i tjenester til personer med utviklingshemming, arrangerer vi en gratis heldigital inspirasjonsdag 1 desember 2022.

1 2 3 4 5 6 > >>