Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 13. mars til 13. november 2024 | Vestland (Hordaland) | Første samling 13. mars 2024
Kompetanseløp i forbedringsarbeid

USHT Vestland (Hordaland) og Helse Bergen samarbeider om regionalt kompetanseløp i forbedringsarbeid for ansatte i Helse Bergen sitt område. Kull 1 hadde oppstart 13. mars 2024 og består av 17 deltagere fra 4 kommuner.

Periode: 2023 | Vestland | Pågående
Læringsnettverk om pårørendearbeid 2023- 2024

USHT Vestland (Hordaland) er nå i gang med læringsnettverk om pårørendearbeid. 9 kommuner med til sammen 13 team deltar.

Periode: 2022-2024 | Vestland (Hordaland og Sogn & Fjordane) | Pågående
CRPD-nettverk Vestland

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) har fått midlar frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å starte og drive fagnettverk for tenester til personar med utviklingshemming. 25 kommuner deltar i fagnettverket.

Vestland | Pågående
Vil du teste ut nye løsninger og hjelpemidler for hjemmeboende med ulike behov?

USHT Vestland (Hordaland) bidrar inn i E-helsearenaen på Alrek helseklynge. Her kan man få presentert og testet ut ulike løsninger og hjelpemidler innen velferdsteknologi. Man kan i tillegg få kunnskap om, og muligheten til å diskutere fremmende og hemmende faktorer for bruk av velferdsteknologi. Det kan også etableres kontakt med ulike forskermiljø tilknyttet helseklyngen.

<< < 1 2 3 4 >

Avsluttet

Periode: 2023 | Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Filmlansering av «Såpass må vi jo tåle?»

"Såpass må vi jo tåle" er en refleksjonsfilm til bruk i helsetjenestene, og temaet for filmen er å ivareta ansatte som blir utsatt for trusler og vold i arbeidet sitt. Filmen kan brukes i opplæring, i refleksjon og som et ledd i forbedringsarbeid.

Periode: 2023 | Vestland | Avsluttet
Vi tilbyr VIPS kursholderkurs

VIPS praksismodell er et anerkjent verktøy for  personsentrert omsorg.

Periode: 2022 | Vestland | Avsluttet
Gode pasientforløp i Helse Bergen regionen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland (Hordaland) har hatt veilederansvar for kommunene som deltar i læringsnettverket gode pasientforløp i Helse Bergen regionen. Samtlige kommuner, i Helse Bergen regionen (18), har deltatt i læringsnettverket sammen med samarbeidende sykehus, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus. Veiledning for kommunene var organisert og gjennomført av USHT.

Periode: 2022 | Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Demensomsorgens ABC

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensplan 2025 viderefører satsingen på demensomsorgens ABC. USHT Vestland (Hordaland) driver opplæringen til våre 17 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Digital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tjenestene til personer med utviklingshemming

For å bidra til økt kunnskap om, og inspirasjon til å ta i bruk velferdsteknologi i tjenester til personer med utviklingshemming, arrangerer vi en gratis heldigital inspirasjonsdag 1 desember 2022.

1 2 3 4 5 6 > >>