Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2010-2012 | Oslo | Avsluttet
Eldre og rus

Innarbeide gode rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og medikamenter hos hjemmeboende eldre.

Periode: 2011- | Oslo | Avsluttet
Den lille forskjellen

Sette fokus på omgang med og behandling av alvorlig syke brukere med behov for lindrende behandling.

Periode: 2010 | Oslo | Avsluttet
Demensteam i Oslo

Demensteam har som oppgave å kartlegge demens på et tidlig stadium og få en fortgang i utredningen hos de aktuelle brukerne.

Periode: 2010-2015 | Oslo | Avsluttet
Behandlingslinje demens

En pekepinn på hvilke tilbud og hjelp som finnes innen demens i kommunehelsetjenesten.

Periode: 2010-2015 | Oslo | Avsluttet
Bedre dialog mellom hjemmetjenesten og fastlegene

Kartlegge samhandlingen mellom hjemmetjenesten og fastlegene i alle bydelene i Oslo.

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>