Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2011 | Oslo | Avsluttet
Demensteam på sykehjem i Oslo

Demensteam på sykehjem bidrar til økt fokus på pasientens funksjonsnivå, samt økt bevissthet om demenssykdommer generelt

Periode: 2007-2008 | Oslo | Avsluttet
Studie om legemiddelbivirkninger

Beskriver legemiddelforbruket og sammenlikner legemiddelbehandlingen ved to sykehjem med ulik legedekning.

<< < 1 2 3 4 5 6