Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: Juni 2012 - mars 2013 | Oslo | Avsluttet
Ambulerende sårteam

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

Periode: 2013-2014 | Oslo | Avsluttet
”Den lille forskjellen 3” – En kursserie om lindrende behandling

E kursserie om symptomlindrende behandling for ansatte i hjemmetjenesten. Inkluderer en mal for undervisningsopplegg om lindrende behandling, for å tilrettelegge for nasjonal spredning av kursserien

Periode: 2012 - 2013 | Oslo | Avsluttet
«OPPSTART» - Organisering, Pasient/bruker, Pårørende, Status, Tiltak, Avtaler, Rutiner, Totalinntrykk

Hvordan legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og hjemmetjenesten.

Periode: 2011-2012 | Oslo | Avsluttet
"Bli med" - satsning på utdanning av helsefagarbeidere

Gjøre programfagene og fellesfagene i utdanningen mer yrkesrettet slik at flere fullfører utdanningen innen helsefag.

Periode: 2013 | Oslo | Avsluttet
Læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i Oslo

Syv Oslosykehjem gjennomførte forbedringstiltak ved sine langtidsavdelinger for å optimalisere legemiddelbruken.

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>