Utviklingssentre

Kalender

Fagdag for ressurssykepleier-nettverk for avdelingene på Ahus og kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde

Dagen er et samarbeid mellom palliativt senter på Ahus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Mål for arrangementet: Palliasjon er et stort fagområde som omfatter mye; blant annet kommunikasjon, brukermedvirkning, symptomlindring/kartlegging, terminal pleie, oppfølging av pårørende/etterlatte og etikk. Målet med dagen er engasjement og kompetanseheving i palliasjon, og å se bredden i palliasjon.

1