Alle aktiviteter

Tema

Fagnettverk og arrangement

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Webinarserie: Den lille forskjellen

Palliasjon er et fagområde som mange ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten møter på i sin arbeidshverdag. Helsepersonell etterspør kompetansehevende tiltak innen fagområdet, og gjennom webinarserien ønsker vi at ansatte skal få oppdatert kunnskap og kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg.

Periode: 2025- | Nordland | Pågående
Samlingsrekke med nettverk utviklingshemming: Bodø og Salten

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming"

Periode: 14. mai 2024 | Hordaland | Pågående
Inspirasjonsdag "Hvordan tilrettelegge for gode liv for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende"

Fagdagen skal gi faglig påfyll, og inspirasjon i det viktige arbeidet med å tilrettelegge for gode liv for personer med demens og deres pårørende med et særlig fokus på Verktøykasse demens.

Nordland | Pågående
Konferanse: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming: Bodø

24. og 25. september 2024 arrangerer RKK Salten og USHT Nordland konferanse i Bodø for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Bodø og Salten.

Periode: 2022- | Nordland | Pågår
Gode demensforløp i Nordland

Regionvise fagnettverk med prosessveiledning og faglig støtte for utvikling og forbedring av systematisk oppfølging til personer med demens og deres pårørende.

Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming: Nordfylket

Samlingsrekke med fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming i Lofoten, Vesterålen, Ofoten (Nordfylket). Formål er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Akershus | Pågående
Skap mer åpenhet om døden!

Døden angår oss alle, men kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Åpenhet om døden kan lette bekymringer og lindre smerter for den som skal dø og for de som skal leve videre (fra Helsenorges nettside "Døden - en del av livet").

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Kompetansenettverk

Det overordnede målet med å bruke kompetansenettverk som metode er å styrke og støtte deltagernes rolle i implementering av tiltak knyttet til etikk, observasjons- og vurderingskompetanse i egen kommune.

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Fagnettverk

Det overordnede målet med fagnettverk som metode er å stimulere kommunene i Buskerud til systematisk kvalitetsarbeid og helhetlig tjenesteutvikling innenfor fagspesifikke områder.

Trøndelag | Pågående
Nærnettverket er en ressurs

Å få en demensdiagnose er svært krevende. Ikke bare for den som er blitt syk, men også for familie og venner av pasienten. Man skal komme seg gjennom en vanskelig tid med å erkjenne at fremtiden ikke ble slik en hadde håpet, og man står foran et langt sykdomsforløp med de utfordringene en demenssykdom kan føre med seg.  

Periode: 2024 | Innlandet | Pågående
Sykehjemslegenettverk i Innlandet

Nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Utstilling "Et annet syn på demens"

Utstillingen inviterer deg til å se annerledes på demens.

Nordland | Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming - Helgeland

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Periode: 2023 | Nordland | Pågående
KlinObsKommune Nordland, fagnettverk

USHT Nordland er en ressurs for kommunene og bistår dem i å ta i bruk kvalitetsforbedrende tiltak for å sikre pasientsikkerhet. Som proACT-fakultet for kommunene i Nordland tilbyr vi fagnettverk for instruktører og fasilitører med mål om implementering av kompetansetrappa KlinObsKommune og Nasjonale faglige råd i tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
Ernæringsnettverk

Ernæringsnettverket i Tromsø kommune består av ernæringsfysiolog, representanter fra hver seksjon i Avdeling for helse og omsorg, representant fra Pasientsentrert helsetjenesteteam og USHT Troms.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Ledernettverk for mellomledere i kommunehelsetjenesten

Kommunene i Troms har de siste årene etterspurt et ledernettverk på mellomledernivå. Nettverket er nå under planlegging og første samling gjennomføres i september 2024.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Fagnettverk demens

Fra 2024 reetablerer vi vårt fagnettverk for ansatte i kommunehelsetjenesten som arbeider med personer med demens. Fagnettverket skal bestå av ressurspersoner i kommunene som har mulighet å påvirke den daglige tjenesteytingen for personer med demens.

Pågående
Læringsnettverk palliasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Vestfold (USHT-V) arrangere et læringsnettverk i palliasjon til utviklingshemmede (dette vil i første omgang være en pilot for å teste ut en ny tiltakspakke som er utviklet av USHT-V).

Pågående
Ressursnettverk for barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.” (WHO, 1998)

Periode: Pågående | Pågående
Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering

Dette er et ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering i Vestfold. Målet med nettverket er å utarbeide en felles standard på ulike områder og kompetanseheving.

1 2 3 4 5 6 7 > >>