Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 478302515

Traineeprogram for sykepleiere i kommunehelsetjenesten i Eidsberg kommune

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Traineeprogrammet retter seg mot nyutdannede sykepleiere. Nyutdannede sykepleiere ansettes i en 100 % fast stilling i en peiode over 2 år, før de kan være med å velge hvor de ønsker å fortsette sitt arbeid. Trainee-sykepleieren utvikler sine kunnskaper og ferdigheter ved ulike arbeidsplasser innad i kommunen. I tillegg ordnes praksisperioder utenfor kommunen. Traineeprogrammet ses som en viktig faktor i arbeidet med heltidskultur og det å rekruttere og beholde faglig kompetanse i kommunen. I tillegg vil et systematisk og målrettet program sørge for at nytutdannende sykepleiere opplever en tettere oppfølging og ivaretagelse i sin arbeidshverdag.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold.

Finansieringskilde: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Kommunal egenfinansiering.

Prosjektleder: Ina Blågestad Ina.kristin.blaagestad@io.kommune.no
ProsjektlederX: Wenche Charlotte Hansen, leder: wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: September 2017 - 2019
Ferdig: 2019

Traineeprogrammet i Eidsberg kommune er en del av kommunens plan for å møte utfordringer knyttet til nye og endrede helse- og omsorgsoppgaver i kommunehelsetjenesten.

Forskning viser hvordan nyutdannede sykepleiere søker seg til spesialisthelsetjenesten fremfor primærhelsetjenesten.

Eidsberg kommune ser derfor på nye løsninger for å rekruttere og beholde nyutdannede sykepleiere i primærhelsetjenesten.

Mål

Trainee- programmet er et virkemiddel for å sikre rekruttering, faglig oppfølging og ivaretagelse av nyutdannede sykepleiere.

Traineesykepleier vil utvikle en organisatorisk- og faglig breddekompetanse, samt et nettverk innad i organisasjonen.

Dette skal være et ledd i å sikre en faglig sterk tjeneste med god kvalitet på helse- og omsorgshjelpen.

Tiltak og gjennomføring

Trainee-perioden er igangsatt, og vil foregå over en periode på 2 år fra ansettelsestidspunkt. Traineesykepleiere ansettes i 100 % fast stilling med et løp hvor det er gjort avtale om ulike arbeidsplasser innad i kommunen med varighet på 6 måneders praksis. I tillegg kommer praksis på Helsehus og Sykehuset Østfold. Det tilrettelegges for 90 % arbeid og 10 % teori. Etter endt trainee-periode tilbys 100 % fast stilling ved sykehjemmet i kommunen.

Traineesykepleier har en fast mentor under hele perioden, oppfølging på de ulike avdelingene ivaretas også av veiledere med veilederkompetanse.

USHT Østfold bistår i fremdrift, koordinering og kunnskapsspredning om prosjektet

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Programmet har blitt godt mottatt av studenter ved Bachelor i sykepleie, NSF, KS og Fylkesmannen i Østfold.  En sykepleier er ansatt for å drive programmet lokalt i samarbeid med leder for korttidsavdeling, virksomhetsleder, KS Jobbvinner , Fylkesmannen i Østfold og USHT Østfold.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Traineesykepleierne opplever programmet som et allsidig program som gir god faglig kompetanse og trygghet i jobben som sykepleier i kommunehelsetjenesten.

Det byttes arbeidssted hver 6. måned. Disse overgangene må planlegges godt, slik at trainee sykepleieren blir litt kjent på sitt nye arbeidssted i forkant av bytte.

10 % teoridel bør om mulig markeres som faste dager i turnus.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen, eventuelt andre utviklingssentre?

Det er lagd en film som en del av innholdet i Utviklingsverkstad for Østfold (læringsnettverk): https://youtu.be/p7jqSiSRgVo

Prosjektet er presentert hos Fylkesmannen i Østfold, Høgskolen i Østfold, NSF Østfold, Utviklingsverksted/Jobbvinner, våre nettsider og ulike samlinger.

Resultater

Flere nyutdannede sykepleiere har søkt etter etablering av ordningen. De gir tilbakemelding om at traineeordningen oppleves som en årsak til at de søker.

Traineesykepleierne opplever programmet som et allsidig program som gir god faglig kompetanse og trygghet i jobben som sykepleier i kommunehelsetjenesten.

Samarbeidspartnere

Virksomhetsleder og avdelinger ved Edwin Ruuds Omsorgssenter, KS Jobbvinner, Fylkesmannen i Østfold og USHT Østfold.