Utviklingssentrene

Pågående

Troms | Pågående
Forebygging og håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt

Vi er en del av et regionalt nettverk som skal styrke og samordne den tverretatlige innsatsen, og kompetanseheving, om tematikken i regionen.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Webinarserie: Den lille forskjellen

Palliasjon er et fagområde som mange ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten møter på i sin arbeidshverdag. Helsepersonell etterspør kompetansehevende tiltak innen fagområdet, og gjennom webinarserien ønsker vi at ansatte skal få oppdatert kunnskap og kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Lindrende behandling og omsorg

Gjennom Bo Trygt hjemme-reformen har USHT Troms fått i oppdrag fra Helsedirektoratet om å satse på lindrende behandling og omsorg i 2024. USHT Troms har flere aktiviteter innen satsningsområdet, og samarbeider med fagmiljøene i nord for å tilby muligheten for kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg for alle kommunene i Troms fylke.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Bo trygt hjemme-reformen

Arbeidet etter Leve hele livet- reformen videreføres i Bo trygt hjemme-reformen, og det regionale støtteapparatet fortsetter sitt arbeid. USHT Troms deltar i støtteapparatet som ledes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Sammen skal vi bidra til å mobilisere og engasjere kommunene, spre kunnskap, innhold og virkemidler i reformen. Vi tilbyr veiledning og støtte til kommuner i reformsarbeidet.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
Ernæringsnettverk

Ernæringsnettverket i Tromsø kommune består av ernæringsfysiolog, representanter fra hver seksjon i Avdeling for helse og omsorg, representant fra Pasientsentrert helsetjenesteteam og USHT Troms.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: 2019 | Troms | Avsluttet
Tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse

Kommunene i Sør- Troms tilbys læringsnettverk for å utdanne instruktører som skal spre kunnskap om Tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse.

Periode: Start 2000-2020 | Troms | Avsluttet
Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Periode: Kontinuerlig | Troms | Avsluttet
Personsentrert omsorg til personer med demens

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som må implementeres som et verdigrunnlag i organisasjoner som skal gi et omsorgstilbud til personer med demens. Den personsentrerte tilnærmingen bør være utgangspunktet for miljøbehandlingen, slik at miljøtiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper som er tilpasset deltakerne.

Periode: August 2017- juli 2018 | Troms | Avsluttet
Velferdsteknologi i Troms

Mange kommuner i Troms var i ferd med å innføre velferdsteknologi. Via dette prosjektet ville vi gi ledere og ansatte i Troms kunnskap om velferdsteknologi ved å viderebringe kunnskap fra velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune kombinert med opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC.

Periode: 2018-2019 | Troms | Avsluttet
Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltar.

<< < 1 2 3 4 >