Utviklingssentrene

Pågående

Troms | Pågående
Forebygging og håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt

Vi er en del av et regionalt nettverk som skal styrke og samordne den tverretatlige innsatsen, og kompetanseheving, om tematikken i regionen.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Webinarserie: Den lille forskjellen

Palliasjon er et fagområde som mange ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten møter på i sin arbeidshverdag. Helsepersonell etterspør kompetansehevende tiltak innen fagområdet, og gjennom webinarserien ønsker vi at ansatte skal få oppdatert kunnskap og kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Lindrende behandling og omsorg

Gjennom Bo Trygt hjemme-reformen har USHT Troms fått i oppdrag fra Helsedirektoratet om å satse på lindrende behandling og omsorg i 2024. USHT Troms har flere aktiviteter innen satsningsområdet, og samarbeider med fagmiljøene i nord for å tilby muligheten for kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg for alle kommunene i Troms fylke.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Bo trygt hjemme-reformen

Arbeidet etter Leve hele livet- reformen videreføres i Bo trygt hjemme-reformen, og det regionale støtteapparatet fortsetter sitt arbeid. USHT Troms deltar i støtteapparatet som ledes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Sammen skal vi bidra til å mobilisere og engasjere kommunene, spre kunnskap, innhold og virkemidler i reformen. Vi tilbyr veiledning og støtte til kommuner i reformsarbeidet.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
Ernæringsnettverk

Ernæringsnettverket i Tromsø kommune består av ernæringsfysiolog, representanter fra hver seksjon i Avdeling for helse og omsorg, representant fra Pasientsentrert helsetjenesteteam og USHT Troms.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: Tilbys ved forespørsel | Troms | Avsluttet
Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Periode: Tilbys ved forespørsel | Troms | Avsluttet
Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms knyttet til forståelse og mestring av endret og utfordrende adferd hos personer med demenssykdom.

<< < 1 2 3 4