Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 27. mai 2019
Forbedringsprisen 2019!

I trygge hender oppfordrer deg til å melde inn relevante kandidater til Forbedringsprisen 2019.

Publisert: 22. mai 2019
Digitalisering gir nye muligheter – strømming av Demensomsorgens ABC

6. mars 2019 nådde USHT Buskerud en milepæl.

Publisert: 22. mai 2019
Fagdag proACT for Ringeriksområdet

21. mars holdt USHT Buskerud den årlige fagdagen om proACT for Ringeriksregionen. Hovedtemaet for fagdagen var kommunikasjon.

Publisert: 16. mai 2019
Verdens Deliriumdag 2019 i Buskerud

I Buskerud ble Verdens Deliriumdag arrangert 13 og 14. mars ved ulike lokasjoner.

Publisert: 14. mai 2019
Meld deg Pasientsikkerhetskonferansen 2019!

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Publisert: 07. mai 2019
Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre lansert

Arbeidsgruppen som jobbet frem de nye faglige rådene håper at rådene kan være et lite bidrag til forbedring av kommunehelsetjenesten, ved å bidra til økt kvalitetsarbeid i kommunene på DPS og i alderspsykiatrien.

Publisert: 11. april 2019
SAFE – et viktig verktøy for helsepersonell

I en artikkel i Sykepleien forklarer forfatterne hvordan SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre.

Publisert: 11. april 2019
Utviklingssenter.no nå også på Facebook!

Dette er en nasjonal facebook-siden for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Her skal vi dele aktuelle saker og gode historier fra den nasjonale nettsiden og alle sentrene.

Publisert: 11. april 2019
Tidsskrift for omsorgsforskning starter med løpende publisering!

Tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift med vitenskapelige artikler og fagartikler innen helse- og omsorgsarbeid, og utgis av Senter for omsorgsforskning. Det skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i sektoren, samt være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.​

Publisert: 11. april 2019
Forbedringsprosjekt i Bergen kommune vekker internasjonal interesse!

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus jobber kontinuerlig med tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Publisert: 20. mars 2019
Verdifull kompetanse om demens!

Økt kunnskap om demens blant medarbeiderne i hjemmetjenesten har spilt en viktig rolle i innføringen av arbeidslag demens i Bydel Frogner i Oslo.

Publisert: 05. mars 2019
Depresjon hos eldre – en nyttig nettressurs

April 2018 lanserte Aldring og helse en webportal som heter www.depresjonhoseldre.no som inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon blant eldre.

Publisert: 05. mars 2019
Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

Nyttig artikkel fra Utposten – et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

Publisert: 04. mars 2019
Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

Publisert: 19. februar 2019
Kronikk på forskning.no: Svikter vi der ansvaret vårt er størst?

- Personer med Downs Syndrom er disponert for en rekke sykdommer som hjertesykdom, sykdom i mage og tarmkanalen og demens. Å leve med flere sykdommer kan bety å leve med flere smertefulle tilstander. Det igjen betyr behov for oftere og mer systematiske helsekontroller med flere nødvendige, men smertefulle utredninger. I tillegg opplever flere smerter i forbindelse med daglige aktiviteter, forklarer kronikkforfatterne.

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

Kristine Grønmo/leder USHT samisk og Suzanne Nielsen/demenskoordinator bydel Gründerløkka 29. november 2018 ble det arrangert fagdag om samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene til eldre i Oslo, på Samisk hus i Oslo. Helsetreff for samiske eldre ble også presentert - et tilbud for personer med samisk bakgrunn og identitet i Oslo.

Publisert: 01. februar 2019
Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan gjennom Aldring og helse søke om tilskudd for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Publisert: 31. januar 2019
Hukommelsesstimulerende terapi lanseres for personer med demens i Norge

En ny behandling, såkalt Hukommelsesstimulerende terapi, har vist seg å være effektiv for å bedre hukommelsen og livskvaliteten hos personer med demens. 

Publisert: 28. januar 2019
Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. For kommuner som bruker - eller vil ta i bruk - medisinsk avstandsoppfølging, peker oppsummeringen på områder å huske på.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>