Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 05. mars 2019
Depresjon hos eldre – en nyttig nettressurs

April 2018 lanserte Aldring og helse en webportal som heter www.depresjonhoseldre.no som inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon blant eldre.

Publisert: 05. mars 2019
Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

Nyttig artikkel fra Utposten – et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

Publisert: 04. mars 2019
Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

Publisert: 19. februar 2019
Kronikk på forskning.no: Svikter vi der ansvaret vårt er størst?

- Personer med Downs Syndrom er disponert for en rekke sykdommer som hjertesykdom, sykdom i mage og tarmkanalen og demens. Å leve med flere sykdommer kan bety å leve med flere smertefulle tilstander. Det igjen betyr behov for oftere og mer systematiske helsekontroller med flere nødvendige, men smertefulle utredninger. I tillegg opplever flere smerter i forbindelse med daglige aktiviteter, forklarer kronikkforfatterne.

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

Kristine Grønmo/leder USHT samisk og Suzanne Nielsen/demenskoordinator bydel Gründerløkka 29. november 2018 ble det arrangert fagdag om samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene til eldre i Oslo, på Samisk hus i Oslo. Helsetreff for samiske eldre ble også presentert - et tilbud for personer med samisk bakgrunn og identitet i Oslo.

Publisert: 01. februar 2019
Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan gjennom Aldring og helse søke om tilskudd for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Publisert: 31. januar 2019
Hukommelsesstimulerende terapi lanseres for personer med demens i Norge

En ny behandling, såkalt Hukommelsesstimulerende terapi, har vist seg å være effektiv for å bedre hukommelsen og livskvaliteten hos personer med demens. 

Publisert: 28. januar 2019
Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. For kommuner som bruker - eller vil ta i bruk - medisinsk avstandsoppfølging, peker oppsummeringen på områder å huske på.

Publisert: 25. januar 2019
Utgave 3-2018 av Tidsskrift for omsorgsforskning er publisert!

Tidsskrift for omsorgsforskning skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.

Publisert: 18. desember 2018
Streaming av gjennomføringskonferanser

Den siste gjennomføringskonferansen for Leve hele livet-reformen skjer i Oslo den 18. desember.

Publisert: 13. desember 2018
Leve hele livet vedtatt i Stortinget

Regjeringen la i mai frem stortingsmeldingen Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. 21. november kom beskjeden om at saken er nå vedtatt i Stortinget.

Publisert: 13. desember 2018
Demensomsorgens ABC i ny drakt og i ny form

Nylanseringen skjedde på Demensdagene i begynnelsen av desember. Demensomsorgens ABC har både fått ny drakt og nytt faglig innhold.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende, og sikre et mer likeverdig og kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Publisert: 22. november 2018
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til gjennomføringskonferanser for "Leve Hele Livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.

Publisert: 23. oktober 2018
Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til den samiske befolkningen. Váikkuha ovddidit sámi álbmoga dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. (For oversettelse av hele artikkelteksten til samisk, se lenger ned på siden)

Publisert: 03. oktober 2018
Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS

Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017.

Publisert: 02. oktober 2018
Pårørendeinvolvering og støtte - ny veileder viser god praksis

Pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Barn som pårørende skal ivaretas og følges opp, sider divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Publisert: 24. september 2018
Hvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?

Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.

Publisert: 13. september 2018
Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus

12. september 2018 ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>