Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 13. september 2018
Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus

12. september 2018 ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

Publisert: 11. september 2018
Fagnytt i nord nr. 2 / 2018

Nå er endelig sommeren kommet til nord, og vi kan også glede oss over at et nytt nummer av Fagnytt i nord er klart. Her kan du blant annet lese om fagutviklingsprosjektet «E-læring – mer læring for alle» i Kvæfjord kommune, og Tromsø kommune som har ansatt sykehjemspsykolog.

Publisert: 11. september 2018
Utgave to av Tidsskrift for omsorgsforskning er publisert som open access

Tidsskrift for omsorgsforskningskal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.

Publisert: 30. august 2018
Vi pusser opp!

Vi videreutvikler nettsiden og i den forbindelse kan det være at noe informasjon vil være utdatert i en periode. 

Publisert: 04. juli 2018
Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har gitt ut ny veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Publisert: 03. juli 2018
Artikkel i Fagbladet om USHT-prosjekt

Fagbladet har skrevet en artikkel om et prosjekt uført at USHT Møre og Romsdal.

Publisert: 03. juli 2018
Flere mottar helse- og omsorgstjenester hjemme

Antallet mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet økte med nærmere 10 prosent de siste sju årene, justert for befolkningsvekst. Økningen var størst for gruppen under 67 år.

Publisert: 11. juni 2018
Nytt e-læringsprogram om lindrende behandling til personer med demens er lansert!

Aldring og helse har på oppdrag fra Hdir utviklet og lansert et e-læringsprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere om palliasjon til personer med demens https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/

Publisert: 23. mars 2018
Fagnytt i nord nr. 1 / 2018

Her er årets første nummer av Fagnytt i nord.

Publisert: 06. mars 2018
Velkommen til Tromsø og konferansen "Dokumentasjon av helsehjelp – hvor står vi i Norge?"

En forutsetning for gode pasientforløp er at all helsehjelp til den enkelte pasient dokumenteres og defineres i pasientens ene elektroniske journal. Denne skal være et verktøy for helsepersonellet i all oppfølging av pasienten. Nødvendig informasjon skal formidles via journalen mellom aktuelle samarbeidspartnere.

Publisert: 06. februar 2018
Omsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetanse

Nye oppgaver og flere eldre fører til behov for økt kunnskap og kompetanse i kommunenes arbeid med omsorgstjenester

Publisert: 06. februar 2018
Videreutvikling av nettsiden

Vi pusser opp nettsiden vår. Blant annet jobber vi med hvordan vi presenterer informasjon om hvert utviklingssenter, og våre prosjekter og aktiviteter.

Publisert: 06. februar 2018
Nyttig ressurs på nett!

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Publisert: 30. januar 2018
Oversikt tilskudd fra Helsedirektoratet

Publisert: 30. januar 2018
Vårsamling 2018

Den 20. og 21. mars 2018 er det vårsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: 30. januar 2018
Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Norges innsats for å forbedre pasientsikkerheten får internasjonal anerkjennelse.

Publisert: 14. desember 2017
Årets siste nummer av Fagnytt i nord

I årets siste nummer av Fagnytt i nord kan du blant annet lese Toril Agnete Larsens appell under demensdagene i Tromsø i høst.

Publisert: 06. desember 2017
Ny veileder - brannsikkerhet for eldre

Økt fokus på brannsikkerheten til risikoutsatte grupper. Mange eldre mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og brannsikkerhet er en viktig del av et forsvarlig tjenestetilbud

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>