Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 19. januar 2015
Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten

11.-12. mars blir det arrangert nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten i regi av Utviklingssenter for sykehjem i Oppland.

Publisert: 17. oktober 2014
Utviklingssenter for sykehjem vant Omsorgsprisen 2014

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal startet prosjektet "Brukerinvolvering i sykehjem". Prosjektet har nå mottatt Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin omsorgspris.

Publisert: 17. oktober 2014
Kostkofferten er nå til salgs

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har laget en kostkoffert som viser hvordan man kan kartlegge, forebygge og behandle underernæring i sykehjem.

Publisert: 08. oktober 2014
Mennesket lever ikke av brød alene - aktiv omsorg med vekt på åndelige behov

I dag lanseres den nye filmen fra Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland.

Publisert: 08. oktober 2014
”Maten e god den, det e’kje da…” ligger nå ute for nedlastning

Opplæringsfilmen ble laget i 2012 og er nå tilgjengelig for alle. Filmen ble produsert av Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland i 2012.

Publisert: 03. september 2014
Trenger du hjelp til å stelle munnen?

Nå har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland kommet med nye munnstellkort. Kortene skal hjelpe helsepersonell med gode rutiner for munnstell hos eldre.

Publisert: 03. september 2014
Vil dere vinne Etikkprisen 2014?

Har din kommune/bydel/virksomhet eksempler på godt etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene som er systematisk og varig? Da kan dere delta i konkurransen om Etikkprisen 2014!

Publisert: 04. juli 2014
Våke over – ikke overvåke

Nå har Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal og Kristiansund kommune laget et refleksjonshefte om etikk og juss ved bruk av velferdsteknologi.

Publisert: 24. april 2014
Undervisningsfilmen "Sammen", nå til redusert pris!

"Sammen" er en undervisningsfilm om palliativ omsorg i kommunen.

Publisert: 15. januar 2014
Verktøy og filmer om frivillig arbeid

Publisert: 11. oktober 2013
På god vei mot tverrfaglig legemiddelsamstemming

Tredje og siste samling i læringsnettverket samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er overstått. Flere av teamene har nådd sine målsetninger gjennom systematisk arbeid for å unngå feilmedisinering.

Publisert: 07. oktober 2013
Presentasjoner fra årskonferansen for utviklingssentrene

Hvordan kan velferdsteknologi bidra til gode liv og gode omsorgstjenester?

Publisert: 20. september 2013
Ny forskningshåndbok for kommunene

Senter for omsorgsforskning Sør og Vest har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet håndboken Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 14. august 2013
Søk om midler til demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens utlyser forskningsmidler for 2014.

Bruk av refleksjonskort fremmer ansattes bevisstgjøring rundt bruk av tvang

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem, har i samarbeid med Høgskolen i Østfold gjennomført en studie om bruk av refleksjonskort.

Publisert: 17. april 2013
Veileder for omsorg og behandling ved livets slutt

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag har utviklet veilederen ”Omsorg og behandling ved livets slutt”. Veilederen inneholder praktiske og konkrete råd knyttet til oppfølging av pasienter ved livets slutt.

Publisert: 17. april 2013
Mangfoldig omsorg

Hvor rustet er det kommunale tjenesteapparatet til å gi omsorgstjenester til brukere med minoritetsbakgrunn? Er det tilfeldig hvilken kompetanse som finnes i kommunene i forhold til brukere med minoritetsbakgrunn? Og har utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester et ansvar for kompetanseheving innen dette feltet?

Publisert: 20. mars 2013
Se film om aktivitetskofferten

Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland har utviklet en aktivitetskoffert, et prosjekt for å vise hvordan man mer aktivt kan jobbe med aktiv omsorg. Aktivitetskofferten er et verktøy med forslag til ulike aktiviteter som kan lastes ned i Idébanken aktiv omsorg. Kofferten finnes også som en App i Googleplay.

Publisert: 20. mars 2013
Utviklingssentre deltar i nordisk opplæringsprogram

Nordisk opplæringsprogram har som mål å lære opp forbedringsagenter som kan iverksette og lede ambisiøse forbedringsprosjekter, som igjen kan føre til markante forbedringer i helsetjenesten. Programmet er et samarbeid mellom Dansk selskap for pasientsikkerhet og den norske Pasientsikkerhetskampanjen.

Publisert: 04. mars 2013
Videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark, Høgskolen i Telemark og Fylkesmannen i Telemark har etablert en videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >