Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 17. april 2013
Veileder for omsorg og behandling ved livets slutt

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag har utviklet veilederen ”Omsorg og behandling ved livets slutt”. Veilederen inneholder praktiske og konkrete råd knyttet til oppfølging av pasienter ved livets slutt.

Publisert: 17. april 2013
Mangfoldig omsorg

Hvor rustet er det kommunale tjenesteapparatet til å gi omsorgstjenester til brukere med minoritetsbakgrunn? Er det tilfeldig hvilken kompetanse som finnes i kommunene i forhold til brukere med minoritetsbakgrunn? Og har utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester et ansvar for kompetanseheving innen dette feltet?

Publisert: 20. mars 2013
Se film om aktivitetskofferten

Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland har utviklet en aktivitetskoffert, et prosjekt for å vise hvordan man mer aktivt kan jobbe med aktiv omsorg. Aktivitetskofferten er et verktøy med forslag til ulike aktiviteter som kan lastes ned i Idébanken aktiv omsorg. Kofferten finnes også som en App i Googleplay.

Publisert: 20. mars 2013
Utviklingssentre deltar i nordisk opplæringsprogram

Nordisk opplæringsprogram har som mål å lære opp forbedringsagenter som kan iverksette og lede ambisiøse forbedringsprosjekter, som igjen kan føre til markante forbedringer i helsetjenesten. Programmet er et samarbeid mellom Dansk selskap for pasientsikkerhet og den norske Pasientsikkerhetskampanjen.

Publisert: 04. mars 2013
Videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark, Høgskolen i Telemark og Fylkesmannen i Telemark har etablert en videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre.

Publisert: 04. mars 2013
Konferanse om fagledelse - inspirasjon og motivasjon

Her finner du presentasjoner fra konferansen Fagledelse - inspirasjon og motivasjon. Konferansen fant sted 26. november 2012 og ble arrangert av Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Publisert: 27. november 2012
Presentasjoner fra konferansen Aktiv omsorg i praksis

Her finner du presentasjonene fra konferansen Aktiv omsorg i praksis 22.-23.oktober 2012

Publisert: 27. november 2012
Offentlig helseportal

15.juni 2011

Publisert: 08. november 2012
Over 300 kommuner har gjennomført Demensomsorgens ABC

25.05.2011

Publisert: 24. januar 2012
Konferanse "Innovasjon i helse- og omsorgssektoren"

Temaene i år er samhandling, e-helse, innovasjon og helseteknologi.

Publisert: 24. januar 2012
"Geriatrisk kompetanse for fremtidens eldreomsorg" - Landskonferansen 2012

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med 8 timer.

Publisert: 24. oktober 2011
Gratis seminar om nye samhandlingsmønstre

Publisert: 13. oktober 2011
Søk etikkprisen på 50 000 kr

Publisert: 15. august 2011
Trykksårkonferanse i Oslo

Publisert: 09. august 2011
Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >