Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 26. oktober 2017
Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak er temaet for konferansen som Pårørendesenteret og Pårørerendealliansen arrangerer 13.-14. november i samarbeid med JobbAktiv.

Publisert: 26. oktober 2017
Nå skal nær 200 nye kommuner ta i bruk velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. 197 kommuner får nå tilskuddsmidler slik at de kan innføre velferdsteknologiske løsninger. 

Publisert: 26. august 2017
Forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk kan gi økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Helsedirektoratet har utviklet en veiviser som kan gjøre det lettere for kommuner å ta i bruk dette tilbudet.

Publisert: 21. august 2017
Høstsamling 2017

Den 5. og 6. september er det høstsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: 08. juni 2017
USHT Troms og SOF Nord fortsetter å utgi Fagnytt i Nord

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms og Senter for omsorgsforskning (SOF) nord fortsetter tradisjonen med å utgi Fagnytt i nord

Publisert: 01. juni 2017
Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

God saksbehandling er viktig for at alle som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester skal få riktige og gode tjenester. Nå har Helsedirektoratet laget et nytt e-læringsverktøy for alle som jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 03. april 2017
Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongress

Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongressen 24.-25. april 2017 i Gamle Logen, Oslo.

Publisert: 03. april 2017
Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Publisert: 07. februar 2017
Aktivitetsvenn – moderne frivillighet skaper en aktiv hverdag for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn i over 115 kommuner. Aktivitetsvenn har som mål å gi mennesker med demens en aktiv hverdag med gode opplevelser sammen med frivillige.

Publisert: 12. januar 2017
Kompetansebroen; en ny nettside rettet mot helsearbeidere

Ønsker du å vite mer om hvordan helsearbeidere i andre bydeler jobber? Eller hvilke etterutdanninger som er tilgjengelige?

Publisert: 01. januar 2017
Nytt design og funksjonalitet på nettsiden

Utviklingssenter.no er nå relansert med nytt responsivt design og bedre funksjonalitet. Det blir lettere å oppdatere seg på alle flater, inkludert nettbrett og mobil.

Publisert: 20. september 2016
Nasjonalt seminar om dans i eldre- og demensomsorg

Det arrangeres nasjonalt seminar om dans i eldre- og demensomsorg 28. - 29. oktober i Bærum kulturhus.

Publisert: 16. august 2016
Årets nasjonale konferanse for omsorgsforskning

Den femte nasjonale konfreransen for omsorgsforskning blir arrangert at Senter for omsorgsforskning 26. - 27. oktober på Quality Hotel Gardermoen.

Publisert: 15. april 2016
Gratis seminar om vold mot eldre 13. juni i Bergen

RVTS Vest, USHT Hordaland og NKVTS samarbeider om å invitere til et gratis seminar med fokus på vold mot eldre.

Publisert: 22. februar 2016
Vårens helse- og omsorgskonferanse i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland, Senter for omsorgsforskning Vest, KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland ønsker velkommen til årets Helse og Omsorgskonferanse på Solstrand Hotell 25. og 26. april 2016.

Publisert: 22. januar 2016
Hverdagsrehabiliteringskonferanse i Bergen

Tirsdag 5. og onsdag 6. april 2016 arrangeres det en hverdagsrehabiliteringskonferanse i Bergen.

Publisert: 12. januar 2016
Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

Tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016 arrangeres det en tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, kommuner og sykehus.

Publisert: 09. juli 2015
Nytt e-læringsprogram i fall og fallforebygging

Det har nå kommet et rykende ferskt e-læringsprogram i fall og forebygging.

Publisert: 19. mars 2015
Nye hefter fra Møre og Romsdal

Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal har nå kommet med tre nye publikasjoner.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>