Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 03. juli 2018
Artikkel i Fagbladet om USHT-prosjekt

Fagbladet har skrevet en artikkel om et prosjekt uført at USHT Møre og Romsdal.

Publisert: 03. juli 2018
Flere mottar helse- og omsorgstjenester hjemme

Antallet mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet økte med nærmere 10 prosent de siste sju årene, justert for befolkningsvekst. Økningen var størst for gruppen under 67 år.

Publisert: 11. juni 2018
Nytt e-læringsprogram om lindrende behandling til personer med demens er lansert!

Aldring og helse har på oppdrag fra Hdir utviklet og lansert et e-læringsprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere om palliasjon til personer med demens https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/

Publisert: 23. mars 2018
Fagnytt i nord nr. 1 / 2018

Her er årets første nummer av Fagnytt i nord.

Publisert: 06. mars 2018
Velkommen til Tromsø og konferansen "Dokumentasjon av helsehjelp – hvor står vi i Norge?"

En forutsetning for gode pasientforløp er at all helsehjelp til den enkelte pasient dokumenteres og defineres i pasientens ene elektroniske journal. Denne skal være et verktøy for helsepersonellet i all oppfølging av pasienten. Nødvendig informasjon skal formidles via journalen mellom aktuelle samarbeidspartnere.

Publisert: 06. februar 2018
Omsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetanse

Nye oppgaver og flere eldre fører til behov for økt kunnskap og kompetanse i kommunenes arbeid med omsorgstjenester

Publisert: 06. februar 2018
Videreutvikling av nettsiden

Vi pusser opp nettsiden vår. Blant annet jobber vi med hvordan vi presenterer informasjon om hvert utviklingssenter, og våre prosjekter og aktiviteter.

Publisert: 06. februar 2018
Nyttig ressurs på nett!

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Publisert: 30. januar 2018
Oversikt tilskudd fra Helsedirektoratet

Publisert: 30. januar 2018
Vårsamling 2018

Den 20. og 21. mars 2018 er det vårsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: 30. januar 2018
Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Norges innsats for å forbedre pasientsikkerheten får internasjonal anerkjennelse.

Publisert: 14. desember 2017
Årets siste nummer av Fagnytt i nord

I årets siste nummer av Fagnytt i nord kan du blant annet lese Toril Agnete Larsens appell under demensdagene i Tromsø i høst.

Publisert: 06. desember 2017
Ny veileder - brannsikkerhet for eldre

Økt fokus på brannsikkerheten til risikoutsatte grupper. Mange eldre mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og brannsikkerhet er en viktig del av et forsvarlig tjenestetilbud

Publisert: 08. november 2017
Ny retningslinje om demens

Helsedirektoratet har utgitt en ny nasjonal faglig retningslinje om demens. Den skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.

Publisert: 26. oktober 2017
Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak er temaet for konferansen som Pårørendesenteret og Pårørerendealliansen arrangerer 13.-14. november i samarbeid med JobbAktiv.

Publisert: 26. oktober 2017
Nå skal nær 200 nye kommuner ta i bruk velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. 197 kommuner får nå tilskuddsmidler slik at de kan innføre velferdsteknologiske løsninger. 

Publisert: 26. august 2017
Forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk kan gi økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Helsedirektoratet har utviklet en veiviser som kan gjøre det lettere for kommuner å ta i bruk dette tilbudet.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>