Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 14. august 2013
Søk om midler til demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens utlyser forskningsmidler for 2014.

Bruk av refleksjonskort fremmer ansattes bevisstgjøring rundt bruk av tvang

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem, har i samarbeid med Høgskolen i Østfold gjennomført en studie om bruk av refleksjonskort.

Publisert: 17. april 2013
Veileder for omsorg og behandling ved livets slutt

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag har utviklet veilederen ”Omsorg og behandling ved livets slutt”. Veilederen inneholder praktiske og konkrete råd knyttet til oppfølging av pasienter ved livets slutt.

Publisert: 17. april 2013
Mangfoldig omsorg

Hvor rustet er det kommunale tjenesteapparatet til å gi omsorgstjenester til brukere med minoritetsbakgrunn? Er det tilfeldig hvilken kompetanse som finnes i kommunene i forhold til brukere med minoritetsbakgrunn? Og har utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester et ansvar for kompetanseheving innen dette feltet?

Publisert: 20. mars 2013
Se film om aktivitetskofferten

Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland har utviklet en aktivitetskoffert, et prosjekt for å vise hvordan man mer aktivt kan jobbe med aktiv omsorg. Aktivitetskofferten er et verktøy med forslag til ulike aktiviteter som kan lastes ned i Idébanken aktiv omsorg. Kofferten finnes også som en App i Googleplay.

Publisert: 20. mars 2013
Utviklingssentre deltar i nordisk opplæringsprogram

Nordisk opplæringsprogram har som mål å lære opp forbedringsagenter som kan iverksette og lede ambisiøse forbedringsprosjekter, som igjen kan føre til markante forbedringer i helsetjenesten. Programmet er et samarbeid mellom Dansk selskap for pasientsikkerhet og den norske Pasientsikkerhetskampanjen.

Publisert: 04. mars 2013
Videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark, Høgskolen i Telemark og Fylkesmannen i Telemark har etablert en videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre.

Publisert: 04. mars 2013
Konferanse om fagledelse - inspirasjon og motivasjon

Her finner du presentasjoner fra konferansen Fagledelse - inspirasjon og motivasjon. Konferansen fant sted 26. november 2012 og ble arrangert av Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Publisert: 27. november 2012
Presentasjoner fra konferansen Aktiv omsorg i praksis

Her finner du presentasjonene fra konferansen Aktiv omsorg i praksis 22.-23.oktober 2012

Publisert: 27. november 2012
Offentlig helseportal

15.juni 2011

Publisert: 08. november 2012
Over 300 kommuner har gjennomført Demensomsorgens ABC

25.05.2011

Publisert: 24. januar 2012
Konferanse "Innovasjon i helse- og omsorgssektoren"

Temaene i år er samhandling, e-helse, innovasjon og helseteknologi.

Publisert: 24. januar 2012
"Geriatrisk kompetanse for fremtidens eldreomsorg" - Landskonferansen 2012

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med 8 timer.

Publisert: 24. oktober 2011
Gratis seminar om nye samhandlingsmønstre

Publisert: 13. oktober 2011
Søk etikkprisen på 50 000 kr

Publisert: 15. august 2011
Trykksårkonferanse i Oslo

Publisert: 09. august 2011
Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 >