Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 19. mars 2015
Nye hefter fra Møre og Romsdal

Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal har nå kommet med tre nye publikasjoner.

Publisert: 03. mars 2015
Utviklingssenter med ny videreutdanning i tjenestedesign

USH Møre og Romsdal tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Molde videreutdanning i innovasjon og tjenestedesign fra høsten 2015.

Publisert: 03. mars 2015
Vårkonferansen 2015 i Troms

18. mars 2015 arrangeres den 15. Vårkonferansen i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.

Publisert: 23. januar 2015
Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

21. april 2015 blir det arrangert erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis i Lillestrøm.

Publisert: 22. januar 2015
Morgendagens sykehjem i Møre og Romsdal

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er valgt ut som et av tre nasjonale prosjekt av regjerningen ved Kommunal – og moderniseringsdepartementet og Norsk design- og arkitektursenter til DIP- designdrevet innovasjonsprogram i jakten på tidstyver i offentlig sektor.

Publisert: 22. januar 2015
"Med pasienten i sentrum" - nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

9. og 10. mars blir det arrangert nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin i Tromsø.

Publisert: 19. januar 2015
Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten

11.-12. mars blir det arrangert nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten i regi av Utviklingssenter for sykehjem i Oppland.

Publisert: 17. oktober 2014
Utviklingssenter for sykehjem vant Omsorgsprisen 2014

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal startet prosjektet "Brukerinvolvering i sykehjem". Prosjektet har nå mottatt Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin omsorgspris.

Publisert: 17. oktober 2014
Kostkofferten er nå til salgs

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har laget en kostkoffert som viser hvordan man kan kartlegge, forebygge og behandle underernæring i sykehjem.

Publisert: 08. oktober 2014
Mennesket lever ikke av brød alene - aktiv omsorg med vekt på åndelige behov

I dag lanseres den nye filmen fra Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland.

Publisert: 08. oktober 2014
”Maten e god den, det e’kje da…” ligger nå ute for nedlastning

Opplæringsfilmen ble laget i 2012 og er nå tilgjengelig for alle. Filmen ble produsert av Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland i 2012.

Publisert: 03. september 2014
Trenger du hjelp til å stelle munnen?

Nå har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland kommet med nye munnstellkort. Kortene skal hjelpe helsepersonell med gode rutiner for munnstell hos eldre.

Publisert: 03. september 2014
Vil dere vinne Etikkprisen 2014?

Har din kommune/bydel/virksomhet eksempler på godt etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene som er systematisk og varig? Da kan dere delta i konkurransen om Etikkprisen 2014!

Publisert: 04. juli 2014
Våke over – ikke overvåke

Nå har Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal og Kristiansund kommune laget et refleksjonshefte om etikk og juss ved bruk av velferdsteknologi.

Publisert: 24. april 2014
Undervisningsfilmen "Sammen", nå til redusert pris!

"Sammen" er en undervisningsfilm om palliativ omsorg i kommunen.

Publisert: 15. januar 2014
Verktøy og filmer om frivillig arbeid

Publisert: 11. oktober 2013
På god vei mot tverrfaglig legemiddelsamstemming

Tredje og siste samling i læringsnettverket samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er overstått. Flere av teamene har nådd sine målsetninger gjennom systematisk arbeid for å unngå feilmedisinering.

Publisert: 07. oktober 2013
Presentasjoner fra årskonferansen for utviklingssentrene

Hvordan kan velferdsteknologi bidra til gode liv og gode omsorgstjenester?

Publisert: 20. september 2013
Ny forskningshåndbok for kommunene

Senter for omsorgsforskning Sør og Vest har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet håndboken Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 14. august 2013
Søk om midler til demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens utlyser forskningsmidler for 2014.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>