Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 03. mars 2015
Utviklingssenter med ny videreutdanning i tjenestedesign

USH Møre og Romsdal tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Molde videreutdanning i innovasjon og tjenestedesign fra høsten 2015.

Publisert: 03. mars 2015
Vårkonferansen 2015 i Troms

18. mars 2015 arrangeres den 15. Vårkonferansen i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.

Publisert: 23. januar 2015
Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

21. april 2015 blir det arrangert erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis i Lillestrøm.

Publisert: 22. januar 2015
Morgendagens sykehjem i Møre og Romsdal

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er valgt ut som et av tre nasjonale prosjekt av regjerningen ved Kommunal – og moderniseringsdepartementet og Norsk design- og arkitektursenter til DIP- designdrevet innovasjonsprogram i jakten på tidstyver i offentlig sektor.

Publisert: 22. januar 2015
"Med pasienten i sentrum" - nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

9. og 10. mars blir det arrangert nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin i Tromsø.

Publisert: 19. januar 2015
Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten

11.-12. mars blir det arrangert nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten i regi av Utviklingssenter for sykehjem i Oppland.

Publisert: 17. oktober 2014
Utviklingssenter for sykehjem vant Omsorgsprisen 2014

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal startet prosjektet "Brukerinvolvering i sykehjem". Prosjektet har nå mottatt Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin omsorgspris.

Publisert: 17. oktober 2014
Kostkofferten er nå til salgs

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har laget en kostkoffert som viser hvordan man kan kartlegge, forebygge og behandle underernæring i sykehjem.

Publisert: 08. oktober 2014
Mennesket lever ikke av brød alene - aktiv omsorg med vekt på åndelige behov

I dag lanseres den nye filmen fra Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland.

Publisert: 08. oktober 2014
”Maten e god den, det e’kje da…” ligger nå ute for nedlastning

Opplæringsfilmen ble laget i 2012 og er nå tilgjengelig for alle. Filmen ble produsert av Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland i 2012.

Publisert: 03. september 2014
Trenger du hjelp til å stelle munnen?

Nå har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland kommet med nye munnstellkort. Kortene skal hjelpe helsepersonell med gode rutiner for munnstell hos eldre.

Publisert: 03. september 2014
Vil dere vinne Etikkprisen 2014?

Har din kommune/bydel/virksomhet eksempler på godt etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene som er systematisk og varig? Da kan dere delta i konkurransen om Etikkprisen 2014!

Publisert: 04. juli 2014
Våke over – ikke overvåke

Nå har Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal og Kristiansund kommune laget et refleksjonshefte om etikk og juss ved bruk av velferdsteknologi.

Publisert: 24. april 2014
Undervisningsfilmen "Sammen", nå til redusert pris!

"Sammen" er en undervisningsfilm om palliativ omsorg i kommunen.

Publisert: 15. januar 2014
Verktøy og filmer om frivillig arbeid

Publisert: 11. oktober 2013
På god vei mot tverrfaglig legemiddelsamstemming

Tredje og siste samling i læringsnettverket samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er overstått. Flere av teamene har nådd sine målsetninger gjennom systematisk arbeid for å unngå feilmedisinering.

Publisert: 07. oktober 2013
Presentasjoner fra årskonferansen for utviklingssentrene

Hvordan kan velferdsteknologi bidra til gode liv og gode omsorgstjenester?

Publisert: 20. september 2013
Ny forskningshåndbok for kommunene

Senter for omsorgsforskning Sør og Vest har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet håndboken Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 14. august 2013
Søk om midler til demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens utlyser forskningsmidler for 2014.

Bruk av refleksjonskort fremmer ansattes bevisstgjøring rundt bruk av tvang

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem, har i samarbeid med Høgskolen i Østfold gjennomført en studie om bruk av refleksjonskort.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>