Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 14. oktober 2019
«KlinObsKommune» – trinn for trinn bygger vi opp klinisk observasjonskompetanse!

Medarbeidere i kommunale helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og står ofte ovenfor komplekse problemstillinger.  Dette betyr at tjenesten må jobbe systematisk med kvalitets- og forbedringsarbeid, og ansatte må ha kunnskap, ferdigheter og verktøy for å gjøre gode kliniske observasjoner og vurderinger. Gjennom kompetansetrappen «KlinObsKommune» skal vi bidra til at både tjenesten og de ansatte utvikler nødvendig kompetanse. «KlinObsKommune» er et samarbeid mellom utviklingssentrene og lanseres i 2020.

Publisert: 14. oktober 2019
Leve hele livet: Senter for omsorgsforskning skal jakte gode løsninger

Senter for omsorgsforskning og utviklingssentrene samarbeider om kvalitetsreformen Leve hele livet. I en ny artikkel fra omsorgsforskning.no kan du lese hvordan forskerne skal jakte de gode løsningene som finnes ute i kommunene.

Publisert: 14. oktober 2019
Nye episoder i USHTpodden!

USHTpodden er podkastkanalen til alle utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Kanalen er til inspirasjon og nytte for alle som jobber i helse- og omsorgstjenester. Her deles podkaster fra utviklingssentrene, samt podkaster laget av våre samarbeidspartnere der sentrene bidrar med innhold.

Publisert: 11. oktober 2019
KURA - kommunikasjonsløsning for omsorgstjenester

– Med Kura fikk vi innblikk i hverdagen til far igjen - som vi ikke hadde hatt siden før han fikk demens sier Gerd Kristoffersen etter å ha vært med å teste det digitale samhandlingsverktøyet Kura.

Publisert: 10. oktober 2019
Nyhetsbrev Leve hele livet september 2019 - med mer

Det nasjonale støtteapparatet har publisert et nytt nyhetsbrev, og vi har opprettet en eget temaside for reformen her på nettsiden.

Publisert: 13. september 2019
Viktig kartleggingsverktøy for demens på samisk språk

Et sentralt skjema for utredning av demens er nå tilgjengelig på nordsamisk.

Publisert: 13. september 2019
Nettside for Leve hele livet

Helsedirektoratet lanserer nettside for Leve hele livet-reformen.

Publisert: 13. september 2019
Vi lanserer USHTpodden!

USHTpodden er til inspirasjon og nytte for alle som jobber i helse- og omsorgstjenester. Den drives av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Her deles podkaster fra utviklingssentrene innen aktuelle temaer.

Publisert: 12. september 2019
Prosjekt om lindrende behandling og utviklingshemning har skapt engasjement

Gjennom prosjektet «Tror du vi kan klare det?» har medarbeidere ved bofellesskap for personer med utviklingshemning styrket sin kompetanse i grunnleggende palliasjon. Sammen med gode rutiner gir dette bedre handlingsberedskap. Interessen prosjektet har skapt kan tyde på et udekket behov for denne type kompetanse – sammen kan vi klare det!

Publisert: 20. august 2019
Etisk refleksjon: Relansering av populært nettkurs!

KS sitt nettkurs Etisk refleksjon (Martin-filmene) er mye brukt i undervisning og etisk refleksjon ute i tjenestene. Nettkurset er nå oppdatert!

Publisert: 08. august 2019
Dette må du ikke gå glipp av på Arendalsuka!

Skal du delta på Arendalsuka? Da har vi noen gode tips til deg.

Publisert: 08. august 2019
Ønsker du å bygge på din kompetanse i høst?

Utviklingssentrene tilbyr kurs, fagdager og andre kompetansehevende aktiviteter.

Publisert: 02. august 2019
USHT Hamar har lansert nytt e-læringskurs!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har lansert e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming.

Publisert: 20. juni 2019
Tidsskrift for omsorgsforskning 01/2019: Studie om Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge

Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) opplever sin rolle som pådrivere for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og hvordan de opplever samarbeidet med Senter for omsorgsforskning (SOF) når det gjelder forskningsfaglig bistand og veiledning.

Publisert: 17. juni 2019
Skal oppsummere kunnskap om alderdom for norske kommuner

Eldre mennesker skal forberedes til å klare alderdommen bedre. Norske kommuner skal nå få servert ny kunnskap som skal legge til rette for dette.

Publisert: 17. juni 2019
Film om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

Trondheim kommune forteller om hvordan de har jobbet systematisk med helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, samt hvilke resultater dette har gitt. I tillegg møter vi to brukere, Knut og Svenn, som forteller om sine erfaringer med det kommunale tilbudet.

Publisert: 17. juni 2019
Nasjonal ressursportal er lansert

På Ressursportal.no finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet. 

Publisert: 17. juni 2019
Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Den 6. juni markerer helsepersonell over hele landet «Hva er viktig for deg?»-dagen.

Publisert: 12. juni 2019
Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling!

Norske arkitekters landsforbund har laget "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling", på oppdrag fra Helsedirektoratet. Håndboka skal gi nyttige råd og praktiske tips til  kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. 

Publisert: 31. mai 2019
Rykende ferske rapporter om fleksibel avlastning

Fleksibel avlastning – to nye rapporter fra Senter for omsorgsforskning skildrer erfaringer fra både frivillige og pårørende.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>