Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 02. august 2019
USHT Hamar har lansert nytt e-læringskurs!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har lansert e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming.

Publisert: 20. juni 2019
Tidsskrift for omsorgsforskning 01/2019: Studie om Utviklingssentrene for sykjehjem og hjemmetjenester i Norge

Hensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) opplever sin rolle som pådrivere for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og hvordan de opplever samarbeidet med Senter for omsorgsforskning (SOF) når det gjelder forskningsfaglig bistand og veiledning.

Publisert: 17. juni 2019
Skal oppsummere kunnskap om alderdom for norske kommuner

Eldre mennesker skal forberedes til å klare alderdommen bedre. Norske kommuner skal nå få servert ny kunnskap som skal legge til rette for dette.

Publisert: 17. juni 2019
Film om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

Trondheim kommune forteller om hvordan de har jobbet systematisk med helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, samt hvilke resultater dette har gitt. I tillegg møter vi to brukere, Knut og Svenn, som forteller om sine erfaringer med det kommunale tilbudet.

Publisert: 17. juni 2019
Nasjonal ressursportal er lansert

På Ressursportal.no finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet. 

Publisert: 17. juni 2019
Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Den 6. juni markerer helsepersonell over hele landet «Hva er viktig for deg?»-dagen.

Publisert: 12. juni 2019
Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling!

Norske arkitekters landsforbund har laget "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling", på oppdrag fra Helsedirektoratet. Håndboka skal gi nyttige råd og praktiske tips til  kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. 

Publisert: 31. mai 2019
Rykende ferske rapporter om fleksibel avlastning

Fleksibel avlastning – to nye rapporter fra Senter for omsorgsforskning skildrer erfaringer fra både frivillige og pårørende.

Publisert: 27. mai 2019
Forbedringsprisen 2019!

I trygge hender oppfordrer deg til å melde inn relevante kandidater til Forbedringsprisen 2019.

Publisert: 22. mai 2019
Digitalisering gir nye muligheter – strømming av Demensomsorgens ABC

6. mars 2019 nådde USHT Buskerud en milepæl.

Publisert: 22. mai 2019
Fagdag proACT for Ringeriksområdet

21. mars holdt USHT Buskerud den årlige fagdagen om proACT for Ringeriksregionen. Hovedtemaet for fagdagen var kommunikasjon.

Publisert: 16. mai 2019
Verdens Deliriumdag 2019 i Buskerud

I Buskerud ble Verdens Deliriumdag arrangert 13 og 14. mars ved ulike lokasjoner.

Publisert: 14. mai 2019
Meld deg Pasientsikkerhetskonferansen 2019!

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Publisert: 07. mai 2019
Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre lansert

Arbeidsgruppen som jobbet frem de nye faglige rådene håper at rådene kan være et lite bidrag til forbedring av kommunehelsetjenesten, ved å bidra til økt kvalitetsarbeid i kommunene på DPS og i alderspsykiatrien.

Publisert: 11. april 2019
SAFE – et viktig verktøy for helsepersonell

I en artikkel i Sykepleien forklarer forfatterne hvordan SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre.

Publisert: 11. april 2019
Utviklingssenter.no nå også på Facebook!

Dette er en nasjonal facebook-siden for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Her skal vi dele aktuelle saker og gode historier fra den nasjonale nettsiden og alle sentrene.

Publisert: 11. april 2019
Tidsskrift for omsorgsforskning starter med løpende publisering!

Tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift med vitenskapelige artikler og fagartikler innen helse- og omsorgsarbeid, og utgis av Senter for omsorgsforskning. Det skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i sektoren, samt være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.​

Publisert: 11. april 2019
Forbedringsprosjekt i Bergen kommune vekker internasjonal interesse!

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus jobber kontinuerlig med tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Publisert: 20. mars 2019
Verdifull kompetanse om demens!

Økt kunnskap om demens blant medarbeiderne i hjemmetjenesten har spilt en viktig rolle i innføringen av arbeidslag demens i Bydel Frogner i Oslo.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>