Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 13. desember 2018
Demensomsorgens ABC i ny drakt og i ny form

Nylanseringen skjedde på Demensdagene i begynnelsen av desember. Demensomsorgens ABC har både fått ny drakt og nytt faglig innhold.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende, og sikre et mer likeverdig og kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Publisert: 22. november 2018
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til gjennomføringskonferanser for "Leve Hele Livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.

Publisert: 23. oktober 2018
Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til den samiske befolkningen. Váikkuha ovddidit sámi álbmoga dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. (For oversettelse av hele artikkelteksten til samisk, se lenger ned på siden)

Publisert: 03. oktober 2018
Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS

Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017.

Publisert: 02. oktober 2018
Pårørendeinvolvering og støtte - ny veileder viser god praksis

Pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Barn som pårørende skal ivaretas og følges opp, sider divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Publisert: 24. september 2018
Hvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?

Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.

Publisert: 13. september 2018
Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus

12. september 2018 ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

Publisert: 11. september 2018
Fagnytt i nord nr. 2 / 2018

Nå er endelig sommeren kommet til nord, og vi kan også glede oss over at et nytt nummer av Fagnytt i nord er klart. Her kan du blant annet lese om fagutviklingsprosjektet «E-læring – mer læring for alle» i Kvæfjord kommune, og Tromsø kommune som har ansatt sykehjemspsykolog.

Publisert: 11. september 2018
Utgave to av Tidsskrift for omsorgsforskning er publisert som open access

Tidsskrift for omsorgsforskningskal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.

Publisert: 30. august 2018
Vi pusser opp!

Vi videreutvikler nettsiden og i den forbindelse kan det være at noe informasjon vil være utdatert i en periode. 

Publisert: 04. juli 2018
Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har gitt ut ny veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Publisert: 03. juli 2018
Artikkel i Fagbladet om USHT-prosjekt

Fagbladet har skrevet en artikkel om et prosjekt uført at USHT Møre og Romsdal.

Publisert: 03. juli 2018
Flere mottar helse- og omsorgstjenester hjemme

Antallet mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet økte med nærmere 10 prosent de siste sju årene, justert for befolkningsvekst. Økningen var størst for gruppen under 67 år.

Publisert: 11. juni 2018
Nytt e-læringsprogram om lindrende behandling til personer med demens er lansert!

Aldring og helse har på oppdrag fra Hdir utviklet og lansert et e-læringsprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere om palliasjon til personer med demens https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/

Publisert: 23. mars 2018
Fagnytt i nord nr. 1 / 2018

Her er årets første nummer av Fagnytt i nord.

Publisert: 06. mars 2018
Velkommen til Tromsø og konferansen "Dokumentasjon av helsehjelp – hvor står vi i Norge?"

En forutsetning for gode pasientforløp er at all helsehjelp til den enkelte pasient dokumenteres og defineres i pasientens ene elektroniske journal. Denne skal være et verktøy for helsepersonellet i all oppfølging av pasienten. Nødvendig informasjon skal formidles via journalen mellom aktuelle samarbeidspartnere.

Publisert: 06. februar 2018
Omsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetanse

Nye oppgaver og flere eldre fører til behov for økt kunnskap og kompetanse i kommunenes arbeid med omsorgstjenester

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>