Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 06. februar 2018
Omsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetanse

Nye oppgaver og flere eldre fører til behov for økt kunnskap og kompetanse i kommunenes arbeid med omsorgstjenester

Publisert: 06. februar 2018
Videreutvikling av nettsiden

Vi pusser opp nettsiden vår. Blant annet jobber vi med hvordan vi presenterer informasjon om hvert utviklingssenter, og våre prosjekter og aktiviteter.

Publisert: 06. februar 2018
Nyttig ressurs på nett!

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Publisert: 30. januar 2018
Oversikt tilskudd fra Helsedirektoratet

Publisert: 30. januar 2018
Vårsamling 2018

Den 20. og 21. mars 2018 er det vårsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: 30. januar 2018
Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Norges innsats for å forbedre pasientsikkerheten får internasjonal anerkjennelse.

Publisert: 14. desember 2017
Årets siste nummer av Fagnytt i nord

I årets siste nummer av Fagnytt i nord kan du blant annet lese Toril Agnete Larsens appell under demensdagene i Tromsø i høst.

Publisert: 06. desember 2017
Ny veileder - brannsikkerhet for eldre

Økt fokus på brannsikkerheten til risikoutsatte grupper. Mange eldre mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og brannsikkerhet er en viktig del av et forsvarlig tjenestetilbud

Publisert: 08. november 2017
Ny retningslinje om demens

Helsedirektoratet har utgitt en ny nasjonal faglig retningslinje om demens. Den skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.

Publisert: 26. oktober 2017
Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak er temaet for konferansen som Pårørendesenteret og Pårørerendealliansen arrangerer 13.-14. november i samarbeid med JobbAktiv.

Publisert: 26. oktober 2017
Nå skal nær 200 nye kommuner ta i bruk velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. 197 kommuner får nå tilskuddsmidler slik at de kan innføre velferdsteknologiske løsninger. 

Publisert: 26. august 2017
Forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk kan gi økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Helsedirektoratet har utviklet en veiviser som kan gjøre det lettere for kommuner å ta i bruk dette tilbudet.

Publisert: 21. august 2017
Høstsamling 2017

Den 5. og 6. september er det høstsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: 08. juni 2017
USHT Troms og SOF Nord fortsetter å utgi Fagnytt i Nord

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms og Senter for omsorgsforskning (SOF) nord fortsetter tradisjonen med å utgi Fagnytt i nord

Publisert: 01. juni 2017
Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

God saksbehandling er viktig for at alle som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester skal få riktige og gode tjenester. Nå har Helsedirektoratet laget et nytt e-læringsverktøy for alle som jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 03. april 2017
Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongress

Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongressen 24.-25. april 2017 i Gamle Logen, Oslo.

Publisert: 03. april 2017
Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Publisert: 07. februar 2017
Aktivitetsvenn – moderne frivillighet skaper en aktiv hverdag for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn i over 115 kommuner. Aktivitetsvenn har som mål å gi mennesker med demens en aktiv hverdag med gode opplevelser sammen med frivillige.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>