Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 08. november 2017
Ny retningslinje om demens

Helsedirektoratet har utgitt en ny nasjonal faglig retningslinje om demens. Den skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.

Publisert: 26. oktober 2017
Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak er temaet for konferansen som Pårørendesenteret og Pårørerendealliansen arrangerer 13.-14. november i samarbeid med JobbAktiv.

Publisert: 26. oktober 2017
Nå skal nær 200 nye kommuner ta i bruk velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. 197 kommuner får nå tilskuddsmidler slik at de kan innføre velferdsteknologiske løsninger. 

Publisert: 26. august 2017
Forebyggende hjemmebesøk i kommunen

Forebyggende hjemmebesøk kan gi økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Helsedirektoratet har utviklet en veiviser som kan gjøre det lettere for kommuner å ta i bruk dette tilbudet.

Publisert: 21. august 2017
Høstsamling 2017

Den 5. og 6. september er det høstsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: 08. juni 2017
USHT Troms og SOF Nord fortsetter å utgi Fagnytt i Nord

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms og Senter for omsorgsforskning (SOF) nord fortsetter tradisjonen med å utgi Fagnytt i nord

Publisert: 01. juni 2017
Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

God saksbehandling er viktig for at alle som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester skal få riktige og gode tjenester. Nå har Helsedirektoratet laget et nytt e-læringsverktøy for alle som jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Publisert: 03. april 2017
Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongress

Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongressen 24.-25. april 2017 i Gamle Logen, Oslo.

Publisert: 03. april 2017
Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Publisert: 07. februar 2017
Aktivitetsvenn – moderne frivillighet skaper en aktiv hverdag for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn i over 115 kommuner. Aktivitetsvenn har som mål å gi mennesker med demens en aktiv hverdag med gode opplevelser sammen med frivillige.

Publisert: 12. januar 2017
Kompetansebroen; en ny nettside rettet mot helsearbeidere

Ønsker du å vite mer om hvordan helsearbeidere i andre bydeler jobber? Eller hvilke etterutdanninger som er tilgjengelige?

Publisert: 01. januar 2017
Nytt design og funksjonalitet på nettsiden

Utviklingssenter.no er nå relansert med nytt responsivt design og bedre funksjonalitet. Det blir lettere å oppdatere seg på alle flater, inkludert nettbrett og mobil.

Publisert: 20. september 2016
Nasjonalt seminar om dans i eldre- og demensomsorg

Det arrangeres nasjonalt seminar om dans i eldre- og demensomsorg 28. - 29. oktober i Bærum kulturhus.

Publisert: 16. august 2016
Årets nasjonale konferanse for omsorgsforskning

Den femte nasjonale konfreransen for omsorgsforskning blir arrangert at Senter for omsorgsforskning 26. - 27. oktober på Quality Hotel Gardermoen.

Publisert: 15. april 2016
Gratis seminar om vold mot eldre 13. juni i Bergen

RVTS Vest, USHT Hordaland og NKVTS samarbeider om å invitere til et gratis seminar med fokus på vold mot eldre.

Publisert: 22. februar 2016
Vårens helse- og omsorgskonferanse i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland, Senter for omsorgsforskning Vest, KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland ønsker velkommen til årets Helse og Omsorgskonferanse på Solstrand Hotell 25. og 26. april 2016.

Publisert: 22. januar 2016
Hverdagsrehabiliteringskonferanse i Bergen

Tirsdag 5. og onsdag 6. april 2016 arrangeres det en hverdagsrehabiliteringskonferanse i Bergen.

Publisert: 12. januar 2016
Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

Tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016 arrangeres det en tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, kommuner og sykehus.

Publisert: 09. juli 2015
Nytt e-læringsprogram i fall og fallforebygging

Det har nå kommet et rykende ferskt e-læringsprogram i fall og forebygging.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>