Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 11. april 2019
Tidsskrift for omsorgsforskning starter med løpende publisering!

Tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift med vitenskapelige artikler og fagartikler innen helse- og omsorgsarbeid, og utgis av Senter for omsorgsforskning. Det skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i sektoren, samt være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.​

Publisert: 11. april 2019
Forbedringsprosjekt i Bergen kommune vekker internasjonal interesse!

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus jobber kontinuerlig med tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Publisert: 20. mars 2019
Verdifull kompetanse om demens!

Økt kunnskap om demens blant medarbeiderne i hjemmetjenesten har spilt en viktig rolle i innføringen av arbeidslag demens i Bydel Frogner i Oslo.

Publisert: 05. mars 2019
Depresjon hos eldre – en nyttig nettressurs

April 2018 lanserte Aldring og helse en webportal som heter www.depresjonhoseldre.no som inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon blant eldre.

Publisert: 05. mars 2019
Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

Nyttig artikkel fra Utposten – et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

Publisert: 04. mars 2019
Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

Periode: Pågående | Oslo | Pågående | Publisert: 02. mars 2019
Almas musikkpreferanser

For personer med kognitiv svikt kan lytting til musikk bli viktig når ordene forsvinner og ikke lenger fungerer som en kommunikasjonskanal.

Publisert: 19. februar 2019
Kronikk på forskning.no: Svikter vi der ansvaret vårt er størst?

- Personer med Downs Syndrom er disponert for en rekke sykdommer som hjertesykdom, sykdom i mage og tarmkanalen og demens. Å leve med flere sykdommer kan bety å leve med flere smertefulle tilstander. Det igjen betyr behov for oftere og mer systematiske helsekontroller med flere nødvendige, men smertefulle utredninger. I tillegg opplever flere smerter i forbindelse med daglige aktiviteter, forklarer kronikkforfatterne.

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

Kristine Grønmo/leder USHT samisk og Suzanne Nielsen/demenskoordinator bydel Gründerløkka 29. november 2018 ble det arrangert fagdag om samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene til eldre i Oslo, på Samisk hus i Oslo. Helsetreff for samiske eldre ble også presentert - et tilbud for personer med samisk bakgrunn og identitet i Oslo.

Publisert: 01. februar 2019
Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan gjennom Aldring og helse søke om tilskudd for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Publisert: 31. januar 2019
Hukommelsesstimulerende terapi lanseres for personer med demens i Norge

En ny behandling, såkalt Hukommelsesstimulerende terapi, har vist seg å være effektiv for å bedre hukommelsen og livskvaliteten hos personer med demens. 

Publisert: 28. januar 2019
Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. For kommuner som bruker - eller vil ta i bruk - medisinsk avstandsoppfølging, peker oppsummeringen på områder å huske på.

Publisert: 25. januar 2019
Utgave 3-2018 av Tidsskrift for omsorgsforskning er publisert!

Tidsskrift for omsorgsforskning skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.

Publisert: 18. desember 2018
Streaming av gjennomføringskonferanser

Den siste gjennomføringskonferansen for Leve hele livet-reformen skjer i Oslo den 18. desember.

Publisert: 13. desember 2018
Leve hele livet vedtatt i Stortinget

Regjeringen la i mai frem stortingsmeldingen Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. 21. november kom beskjeden om at saken er nå vedtatt i Stortinget.

Publisert: 13. desember 2018
Demensomsorgens ABC i ny drakt og i ny form

Nylanseringen skjedde på Demensdagene i begynnelsen av desember. Demensomsorgens ABC har både fått ny drakt og nytt faglig innhold.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende, og sikre et mer likeverdig og kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Publisert: 22. november 2018
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til gjennomføringskonferanser for "Leve Hele Livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.

Publisert: 23. oktober 2018
Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til den samiske befolkningen. Váikkuha ovddidit sámi álbmoga dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. (For oversettelse av hele artikkelteksten til samisk, se lenger ned på siden)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>