Om oss

Aktuelle saker

Publisert: 07. mai 2019
Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre lansert

Arbeidsgruppen som jobbet frem de nye faglige rådene håper at rådene kan være et lite bidrag til forbedring av kommunehelsetjenesten, ved å bidra til økt kvalitetsarbeid i kommunene på DPS og i alderspsykiatrien.

Publisert: 11. april 2019
SAFE – et viktig verktøy for helsepersonell

I en artikkel i Sykepleien forklarer forfatterne hvordan SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre.

Publisert: 11. april 2019
Utviklingssenter.no nå også på Facebook!

Dette er en nasjonal facebook-siden for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Her skal vi dele aktuelle saker og gode historier fra den nasjonale nettsiden og alle sentrene.

Publisert: 11. april 2019
Tidsskrift for omsorgsforskning starter med løpende publisering!

Tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift med vitenskapelige artikler og fagartikler innen helse- og omsorgsarbeid, og utgis av Senter for omsorgsforskning. Det skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i sektoren, samt være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.​

Publisert: 11. april 2019
Forbedringsprosjekt i Bergen kommune vekker internasjonal interesse!

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus jobber kontinuerlig med tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Publisert: 20. mars 2019
Verdifull kompetanse om demens!

Økt kunnskap om demens blant medarbeiderne i hjemmetjenesten har spilt en viktig rolle i innføringen av arbeidslag demens i Bydel Frogner i Oslo.

Publisert: 05. mars 2019
Depresjon hos eldre – en nyttig nettressurs

April 2018 lanserte Aldring og helse en webportal som heter www.depresjonhoseldre.no som inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon blant eldre.

Publisert: 05. mars 2019
Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

Nyttig artikkel fra Utposten – et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

Publisert: 04. mars 2019
Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

Periode: Pågående | Oslo | Pågående | Publisert: 02. mars 2019
Almas musikkpreferanser

For personer med kognitiv svikt kan lytting til musikk bli viktig når ordene forsvinner og ikke lenger fungerer som en kommunikasjonskanal.

Publisert: 19. februar 2019
Kronikk på forskning.no: Svikter vi der ansvaret vårt er størst?

- Personer med Downs Syndrom er disponert for en rekke sykdommer som hjertesykdom, sykdom i mage og tarmkanalen og demens. Å leve med flere sykdommer kan bety å leve med flere smertefulle tilstander. Det igjen betyr behov for oftere og mer systematiske helsekontroller med flere nødvendige, men smertefulle utredninger. I tillegg opplever flere smerter i forbindelse med daglige aktiviteter, forklarer kronikkforfatterne.

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

Kristine Grønmo/leder USHT samisk og Suzanne Nielsen/demenskoordinator bydel Gründerløkka 29. november 2018 ble det arrangert fagdag om samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene til eldre i Oslo, på Samisk hus i Oslo. Helsetreff for samiske eldre ble også presentert - et tilbud for personer med samisk bakgrunn og identitet i Oslo.

Publisert: 01. februar 2019
Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan gjennom Aldring og helse søke om tilskudd for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Publisert: 31. januar 2019
Hukommelsesstimulerende terapi lanseres for personer med demens i Norge

En ny behandling, såkalt Hukommelsesstimulerende terapi, har vist seg å være effektiv for å bedre hukommelsen og livskvaliteten hos personer med demens. 

Publisert: 28. januar 2019
Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. For kommuner som bruker - eller vil ta i bruk - medisinsk avstandsoppfølging, peker oppsummeringen på områder å huske på.

Publisert: 25. januar 2019
Utgave 3-2018 av Tidsskrift for omsorgsforskning er publisert!

Tidsskrift for omsorgsforskning skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.

Publisert: 18. desember 2018
Streaming av gjennomføringskonferanser

Den siste gjennomføringskonferansen for Leve hele livet-reformen skjer i Oslo den 18. desember.

Publisert: 13. desember 2018
Leve hele livet vedtatt i Stortinget

Regjeringen la i mai frem stortingsmeldingen Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. 21. november kom beskjeden om at saken er nå vedtatt i Stortinget.

Publisert: 13. desember 2018
Demensomsorgens ABC i ny drakt og i ny form

Nylanseringen skjedde på Demensdagene i begynnelsen av desember. Demensomsorgens ABC har både fått ny drakt og nytt faglig innhold.

Publisert: 13. desember 2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering. - Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser - Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) - Spiseforstyrrelser hos barn og unge Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende, og sikre et mer likeverdig og kunnskapsbasert behandlingstilbud.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>