Slideshow - GAMMEL

Slideshow - GAMMEL

Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. 

Opplæringsprogram i Aktiv omsorg 2015

Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør i samarbeid med Fagakademiet tilbyropplæringsprogram i Aktiv omsorgpå oppdrag fra Helsedirektoratet.

Sammen om å redusere pasientskader

Den 27. og 28. oktober arrangerer pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 en høstsamling for helsepersonell og ledere på Gardermoen. Høstsamlingen er et tilbud til alle som vil arbeide mer systematisk med pasientsikkerhetstiltak.

Kurses om underernæring med e-læring

Etter et stort mediefokus og flere tilsyn fra fylkesmannen angående manglende kunnskap om ernæring valgte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland å se kritisk på egen praksis. Det resulterte i et e-læringskurs om ernæring rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie.

Utviklingssentre skal sikre riktig medisinbruk i sykehjem og hjemmetjeneste

Utviklingssentre over hele landet deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjetiltakene skal sikre riktig medisinering og redusere pasientskader.

Roboten Paro kommer, kommer du?

22.-23. oktober arrangerer Utviklingssenter for sykehjem i Oslo konferansen ”Aktiv omsorg i praksis”. Her får du høre om dataspill og nettbrett for eldre, robot- og dyreassistert terapi, aktivitetskofferten, grønn omsorg og mye mer. Du kan også prøve ut aktivitetene og verktøyene selv i en egen interaktiv gang. Konferansen finner sted på Radison Blu Hotell Nydalen, Oslo.

Hjelp, vi skal gjennomføre et stort arrangement! Her får du gode råd for å lykkes

Utviklingssenter for sykehjem i Tromsø har i samarbeid med en rekke andre fagmiljøer planlagt og gjennomført Demensdagene i Tromsø 2011. Det var et 7-dagers arrangement med ulike tiltak og virkemidler. Målet med Demensdagene var å skape en ”lavterskelarena” for informasjon og kunnskap om demenssykdommer til innbyggere i Tromsø.

Tidsriktig matservering - et tverrfaglig prosjekt

Dette var et tverrfaglig ernæringsprosjekt der jeg som kjøkkenleder samarbeidet tett med personalet i en somatisk langtidsavdeling, sier Lisbeth Jansen fra Lørenskog sykehjem.

1