Slideshow - GAMMEL

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Tidsriktig matservering - et tverrfaglig prosjekt

Publisert 15. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Dette var et tverrfaglig ernæringsprosjekt der jeg som kjøkkenleder samarbeidet tett med personalet i en somatisk langtidsavdeling, sier Lisbeth Jansen fra Lørenskog sykehjem.

Lørenskog sykehjem har gjennomført prosjektet "Tidsriktig matservering" i nært samarbeid med Høgskolen i Akershus(HiAK). Ved å registrere kosten lærte de blant annet at de visste langt mindre om pasientenes ernæring enn de trodde. Resultatene fra prosjektet kom direkte til nytte i undervisningen på Høgskolen. I deres neste prosjekt skal ansatte selv vurdere maten beboerne blir servert.

Prosjektet innenfor ernæring var tverrfaglig, og som kjøkkenleder samarbeidet jeg tett med personalet i en somatisk langtidsavdeling, sier Lisbeth Jansen fra Lørenskog sykehjem.

Visste mindre enn de trodde

Lørenskog sykehjem ble undervisningssykehjem i 2007, og vi skulle sette fokus på ernæring. Stortingsmelding 25 handlet mye om mat og selvbestemmelse, mediene hadde flere artikler om eldre som spiste dårlig eller fikk for lite mat: Vi måtte ta ernæring alvorlig og tilfredsstille brukernes behov. Sykehjemmet vårt har et eget kjøkken, og maten har kort vei. Vi hadde bare fått positive tilbakemeldinger om maten vår. Da vi satte i gang prosjektet vårt, ønsket vi bare å få bekreftet at beboerne våre hadde det bra. Men vi ble overrasket. Våre pasienter ble riktignok ikke tynnere, de gikk opp i vekt. Det viste seg likevel at de ikke hadde fått riktig mat.

Hvordan var det å starte et prosjekt og være prosjektleder?

Som kjøkkensjef samarbeidet jeg med et annet sykehjem i Lørenskog kommune, Rolvsrudhjemmet, hvor kjøkkensjefen er kostøkonom. Kari Os, prosjektleder ved Lørenskog sykehjem var også en fantastisk støttespiller. Før prosjektet startet deltok jeg på prosjektlederkurs i regi av kommunen, som har faste kurs i prosjektstyringsverktøy. Der fikk jeg kjennskap til bruk av verktøyet, så måtte jeg lære å bruke det. Det var en fordel at vi valgte en avdeling som allerede hadde fokus på kosthold og at vi har studenter som er interessert i ernæring og prosjektarbeid generelt.

Vi samarbeidet også veldig nært med Høgskolen i Akershus (HiAK). Prosjektgruppen vår besto av egne ansatte, to ansatte fra HiAK, representanter fra Pårørendeforeningen og representanter fra kjøkkenet på Rolvsrudhjemmet. Jeg hadde som prosjektleder ansvar for gjennomføringen. Vi lagde spørreskjemaer til pårørende, ansatte, studenter og brukere og gikk ut med mye informasjon i forkant. Vi i prosjektgruppen lagde en metode med kostregistrering tre ganger over tre døgn på forskjellige årstider. Her merket vi fordelen med at vi har eget kjøkken. Vi veide alt sammen, pasienten fikk hvert sitt brett som vi veide alt på, studentene veide til og med pynten på maten!

Jeg synes det var veldig spennende å få ansvar for ernæringsprosjektet. Det satte fokus på kjøkkenavdelingen, en avdeling som ofte blir underprioritert, til og med fjernet fra mange sykehjem. Det er en stor ulempe for de sykehjemmene som har et sentralt kjøkken. Å følge opp med veiing av pasientene er kjempeviktig.

Hva har du lært gjennom prosjektjobbingen?

At man aldri kan informere nok og at man må fortsette å informere - du må jobbe lenge med ernæring før folk får det under huden. Ansatte hadde for eksempel mer fokus på at pasienten drakk tilstrekkelig enn på selve ernæringen. Vi lærte også mye gjennom å samarbeide med Høgskolen i Akershus. Samarbeidet betydde mye både for oss og for skolen som ble oppdatert, tallene fra våre undersøkelser tok de i bruk i undervisningen med én gang. En god erfaring fra prosjektet at jeg har fått fakta som jeg kan fortelle mine ansatte og det er viktig å forankre i ledelsen. Vår ledelse er en viktig del av pleien. Kompetansen går begge veier, og derfor er det sentralt å ha en ledelse som ser positivt på utviklingsarbeid. Prosjektet får størst verdi når man kan spre resultater og gjøre noe med dem – først da kan det skje endringer.

Hva er ditt neste prosjekt?

Jeg er kjøkkensjef og har ansvar for 8,5 årsverk, ofte lærlinger, så nå skal vi jobbe med etikk. Vi har kalt prosjektet ”Robinson og Fredag”. Vi skal være litt som matanmelderne Robinson og Fredag i Dagbladet som besøker spisesteder og smaker på maten. Jeg tenkte at de ansatte må få lov til å smake på maten selv. Jeg sender mine ansatte til ulike avdelinger på sykehjemmet, hvor de vurderer maten og skriver inn vurderingene i et skjema. De skal vurdere maten både under spisesituasjonen og serveringen, og de skal oppgi om de ville spist maten selv.

Jansen gleder seg veldig til å komme i gang med prosjektet, og forteller hvorfor: - Det er spennende at alle sammen på kjøkkenet blir involvert, kanskje også flere avdelinger. Hvis de ansatte ikke liker maten, må vi gjøre noe med det og da må de ansatte ha eierforhold. Det blir veldig spennende å få vårt eget prosjekt og det er også kjempeviktig at vi kan være med og drive de små prosjektene videre.

Klikk her for å lese mer om prosjektet "Tidsriktig matservering"