Slideshow - GAMMEL

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Roboten Paro kommer, kommer du?

Publisert 24. oktober 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

22.-23. oktober arrangerer Utviklingssenter for sykehjem i Oslo konferansen ”Aktiv omsorg i praksis”. Her får du høre om dataspill og nettbrett for eldre, robot- og dyreassistert terapi, aktivitetskofferten, grønn omsorg og mye mer. Du kan også prøve ut aktivitetene og verktøyene selv i en egen interaktiv gang. Konferansen finner sted på Radison Blu Hotell Nydalen, Oslo.

Tid:    mandag 22.- tirsdag 23.oktober 2012

Sted:  Radisson Blu Hotell Nydalen, Oslo

Pris:

Early bird før 20.august 1000 kr med middag
    750 kr uten middag
Full pris etter 20.august 1400 kr med middag
    1000 kr uten middag

 

Konferansen er fullbooket!

Det er dessverre ikke flere ledige plasser på dette arrangementet. Ønsker du å sette deg på venteliste i tilfelle avbestillinger, send en e-post til Anne Tiril Svensson

Spørsmål?

Ta kontakt med
Anne Jesperud Kittelsen
tlf.:23 43 35 09/ 932 301 54 

 

                                                            

 

Overnatting:

Hvis du vil overnatte, er konferanseprisen for et single rom på Radisson Blu Hotell Nydalen 1395 kr.  

Rommene bestilles direkte ved å oppgi koden 689594, per e-post: Elin.Perjons@radissonblu.com eller per telefon: 23 26 33 22.

 

Helsedirektoratet har bidratt med økonomisk støtte til utvikling av idébanken og til lanseringskonferansen. Dette er ett av flere tiltak under Kompetanseløftet 2015 som er regjeringens rekrutterings- og kompetanseutviklingsplan. Hensikten med å bidra i utviklingen av en idébanken i aktiv omsorg er å tilrettelegge slik at helse- og omsorgstjenestenes ansatte kan få styrket sin kompetanse i aktiv omsorg.

 

Last ned innbydelsen til konferansen Aktiv omsorg i praksis (pdf)

 

Program

Dag 1. Mandag 22.oktober

 

 09.30                        

Registrering

 
 10.30-10.40

Velkommen
Fagutviklingskonsulent Anne Jesperud Kittelsen ved Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem

 
 10.40-11.00 Formell åpning av Idébanken i aktiv omsorg ved politisk ledelse fra Helse- og omsorgsdepartementet  
 11.00-12.00 Bank, innskudd, renter og aktiv omsorg
Et humoristisk innslag av Anders Tangen. Anders er foredragsholder, komiker, gestaltterapeut og programleder
 
 12.00-12.20 Pause     
 12.20-13.00 Hva er aktiv omsorg?
1. lektor Gro Lorentzen fra Høgskolen i Telemark (HiT). Hun har vært leder for utdanningsprogrammet Kultur for helse ved HiT. Hun har lang erfaring med kompetansebygging på feltet og deltatt i prosjektet "Aktiv omsorg - prioritering, kompetanse og kompetansebehov".
 
 13.00-14.00 Lunsj  
 14.00-14.30 Presentasjon av Idébanken i aktiv omsorg
Prosjektleder Vilda Breivyte Buhs fra Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem
 
 14.30-16.00 Besøk i den interaktive gangen
Prøv robotkosedyret Paro, dataspill, iPod Touch og nettbrett. Utstillerene presenterer  ulike verktøy du kan bruke for å lykkes med aktiv omsorg
 
 16.00-16.40

Hvordan lykkes med å organisere og markedsføre aktiviteter på et sykehjem?
Markedsansvarlig Geir Hansen fra Attendo

 
 16.40-17.05 Robotassistert terapi - erfaringer med å bruke Paro robotkjeledyr
Anne-Britt Kjeldsberg, leder for LIFT - Læring, innovasjon og forskningstjenester- i Nøtterøy kommune,
 
 17.05-17.30 Aktiviteter for yngre personer med demens og bruk av Facebook på Villa Fredrikke, prosjektmedarbeider Beate Magerholm fra Drammen kommune  
 17.30-17.35 Avslutning dag en  
 19.30 Middag  

 

Dag 2. Tirsdag 23.oktober

 

09.00-11.20 Parallelle sesjoner

 

  A B C
09.00-09.20 

Herreklubben ved Lambertseter alders- og sykehjem

Herreklubben møtes ukentlig en times tid, ledes av mannlig medarbeider og bidrar til å skape nettverk og vennskap mellom mennene på sykehjemmet.

Generasjonssang på sykehjem Musikkterapeut Marianne Graff, Økern sykehjem, Oslo

Kunstterapi som dagsaktivitet til personer med demens og kognitiv svikt
Kunstterapeut Merethe Klæboe ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark. Merethe er utdannet kunstterapeut fra Institutt for Kunstterapi i Danmark og har jobbet med kunstterapi i over 15 år

09.20-09.40

Bevegelse fra hjertet prosjektleder Silje Høgaas, Kirkens Bymisjon

Dyreassistert terapi Daglig leder Line Sandstedt, Antrozoologisenteret Inn på tunet
Et dagaktivitetstilbud på gården Søre Jørstad, for hjemmeboende personer med demens
Christel Røsten, Lillehammer kommune
09.40-09.50  Pause    
 09.50-10.10

Aksjon ungdom 

Ungdom mellom 14 og 16 år tilbys sommerjobb i helse og omsorgstjenesten. Hensikten med prosjektet er å gi ungdom et positivt innblikk i eldreomsorgen gjennom inspirerende og lystbetonte aktiviteter i samhandling med eldre, gi økt kunnskap om og  øke interessen for helse- og omsorgssektoren.

Karine Hansen, aktivitetsleder på Kvaløysletta sykehjem og Wenche Hanssen, fagleder for kultur på Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø kommune.

Mennesket lever ikke av brød alene

Hvordan å bedre praksis for å ivareta åndelig omsorg for pasienter i sykehjem med fokus på kjennskap til pasientens livshistorie.
Ellen Mogård Larsen og prosjektleder Stig Sivertsen fra Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

Eden Alternative. Del 1
En filosofi med målsetting om å eliminere ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet innen eldreomsorgen. Lisbet Nebb, leder for institusjonstjenester Åfjord kommune

 10.10-10.30 Oppskrift på hvordan engasjere flere frivillige
Prosjektleder Anne Romsaas fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo og koordinator Heidi Karsrud Nordal, Oslo kommune. Heidi er leder for 3 treffsentra, oppsøkende virksomhet, 1 dagsenter og Bøler frivilligsentral

Musikk i demensomsorgen Kompetanseheving for ansatte i bruk av sang og musikk på dagsenter for yngre personer med demens og i sykehjem. Musikkterapeut/prosjektleder Kristi J. Stedje fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

 

 

Eden Alternative. Del 2
Lisbet Nebb, leder for institusjonstjenester Åfjord kommune
 10.30-10.40  Pause    
 10.40-11.00

Seniorgamer - spill for eldre

Etablering av dataspill som et fast tilbud i bibliotek og i institusjoner for eldre i Drammen.

Lena Hillestad, leder for prosjektet og seksjonsleder for Markedsavdelingen og IT-utvikling i Drammensbiblioteket

Velvære-prosjekt
aktivitør Birte Eliassen og musikkterapeut Kathrine Dahle fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

iPod Touch som et hjelpemiddel til psykisk utviklingshemmede til planlegging av måltider og innkjøp
miljøterapeut Kari E. Solberg, Tromsø kommune
11.00-11.20            

Systematisk bruk av berøring, bad og eteriske oljer FoU-leder Marit Skraastad, Utviklingssenter for sykehjem i Telemark 

Møte med minner - museumstilbud for personer med demens
Ellen Wasserfall fra GERIA og Torhild Skåtun fra Telemuseet i Oslo
Hvordan lykkes i nå frem til flerkulturelle? prosjektleder Nina Lilly Ek og Fauzia Azouar fra Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune

 

11.20-11.40 Pause
11.40-12.25

Å trimme sammen over nett – EU-prosjekt for utvikling av sosiale treningsspill for eldre. Seniorforsker Ellen Brox fra forskningsinstituttet Norut i Tromsø.

Ellen er norsk prosjektleder for to prosjekter i EU-programmet AAL – Ambient Assisted Living – hvor man blant annet ser på hvordan man kan bruke trenings-spill for å motivere til økt fysisk aktivitet. Hun vil presentere to prosjekter hvor man forsker på muligheten for å gjøre trim hjemme morsomt og lystbetont blant annet ved å bruke elementer fra spill og sosial påvirkning.

12.25-13.10

Aktivitetsdosetten og aktivitetskofferten med egen applikasjon til nettbrett
Lone Koldby, Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland

13.10-13.15 Oppsummering av Anne Jesperud Kittelsen
13.15-14.15 Lunsj