Slideshow - GAMMEL

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kurses om underernæring med e-læring

Publisert 01. oktober 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Etter et stort mediefokus og flere tilsyn fra fylkesmannen angående manglende kunnskap om ernæring valgte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland å se kritisk på egen praksis. Det resulterte i et e-læringskurs om ernæring rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie.

- Vi fant grunn til å gå inn med flere tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen, sier Elona Zakariassen, prosjektleder for e-læringskurset om underernæring ved Utviklingssenteret i Hordaland (se prosjektbeskrivelsen her).

Hun påpeker at det er viktig at vi lærer å bruke verktøyene som kan identifisere pasienter som trenger ekstra hjelp og oppfølging.

- Det er en stor andel syke og eldre som sliter med å få i seg nok og riktig mat. Det er behov for å tilrettelegge måltidene til hver enkelt person og å jobbe strategisk for å fange opp de som er i risiko for underernæring.

Kurset har blitt testet og implementert ved sykehjem og hjemmesykepleien i Bergen og er nå klar for nasjonal lansering.

Her kan du ta e-læringskurset

screenshot_elaering_nett.png Prosjektgruppe_elaering_hordaland_nett.jpg
Bilde fra e-læringsprogrammet. Her skal man dekke
energibehovet til en småspist pasient.
    Deler av prosjektgruppen bak e-læringsprogrammet.


Kurses uten å forlate avdelingen
Gjennom e-læringskurset lærer du hvordan du skal identifisere pasienter som er underernært eller i risiko for underernæring.  Du lærer hvordan du skal kartlegge den enkelte pasients behov og hvilke tiltak som vil være aktuelle å sette i gang. Du får også en innføring i temaene dokumentasjon, sondeernæring og ernæring til palliative pasienter. Kurset retter seg mot ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien, og består av en langversjon for helsepersonell og en kortversjon for assistenter.

- Vi har prøvd å tenke nytt og finne en annen løsning for kompetanseheving utenom klasseromsundervisning. På den måten kan man planlegge kursundervisning i arbeidstiden uten å måtte «tømme» hele avdelingen, sier Zakariassen.

Hun understreker at en bred kompetanseheving forutsetter at alle som jobber med mat til pasienter tar kurset.

- Jeg tror ikke noen helseformidler blir bedre i ernæringsarbeidet ved at kun en eller to tar e-læringskurset. En god måte å drive ernæringsarbeidet videre og opprettholde kompetansen er å ha ernæringskontakter på hver avdeling eller gruppe. Ernæringskontaktene kan få ekstra påfyll ved å danne et nettverk slik at de lettere holder interessen og motivasjonen oppe, sier Zakariassen og tilføyer at det er helt avgjørende at ledelsen er pådriver for kompetanseheving og videreføring av arbeidet.

Kurset er utviklet etter et samarbeid mellom utviklingssenteret, Bergen kommune og Helse Bergen, med midler fra Helsedirektoratet.

Flere prosjekter om ernæring
Flere utviklingssentre jobber med temaet ernæring. Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud har utviklet e-læringskurset Velkommen til bords for å styrke ernæringsarbeidet i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssenter for sykehjem i Norland har utviklet fagheftet og filmen «Maten e’ god, det e’kje da...».

Se alle prosjekter innen ernæring her.

- Vi fant grunn til å gå inn med flere tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen, sier Elona Zakariassen, prosjektleder for e-læringskurset om underernæring ved Utviklingssenteret i Hordaland (se prosjektbeskrivelsen her).

Hun påpeker at det er viktig at vi lærer å bruke verktøyene som kan identifisere pasienter som trenger ekstra hjelp og oppfølging.

- Det er en stor andel syke og eldre som sliter med å få i seg nok og riktig mat. Det er behov for å tilrettelegge måltidene til hver enkelt person og å jobbe strategisk for å fange opp de som er i risiko for underernæring.

Kurset har blitt testet og implementert ved sykehjem og hjemmesykepleien i Bergen og er nå klar for nasjonal lansering.

Her kan du ta e-læringskurset

Kurses uten å forlate avdelingen
Gjennom e-læringskurset lærer du hvordan du skal identifisere pasienter som er underernært eller i risiko for underernæring.  Du lærer hvordan du skal kartlegge den enkelte pasients behov og hvilke tiltak som vil være aktuelle å sette i gang. Du får også en innføring i temaene dokumentasjon, sondeernæring og ernæring til palliative pasienter. Kurset retter seg mot ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien, og består av en langversjon for helsepersonell og en kortversjon for assistenter.

- Vi har prøvd å tenke nytt og finne en annen løsning for kompetanseheving utenom klasseromsundervisning. På den måten kan man planlegge kursundervisning i arbeidstiden uten å måtte «tømme» hele avdelingen, sier Zakariassen.

Hun understreker at en bred kompetanseheving forutsetter at alle som jobber med mat til pasienter tar kurset.

- Jeg tror ikke noen helseformidler blir bedre i ernæringsarbeidet ved at kun en eller to tar e-læringskurset. En god måte å drive ernæringsarbeidet videre og opprettholde kompetansen er å ha ernæringskontakter på hver avdeling eller gruppe. Ernæringskontaktene kan få ekstra påfyll ved å danne et nettverk slik at de lettere holder interessen og motivasjonen oppe, sier Zakariassen og tilføyer at det er helt avgjørende at ledelsen er pådriver for kompetanseheving og videreføring av arbeidet.

Kurset er utviklet etter et samarbeid mellom utviklingssenteret, Bergen kommune og Helse Bergen, med midler fra Helsedirektoratet.

screenshot_elaering_nett.png  Prosjektgruppe_elaering_hordaland_nett.jpg

Flere prosjekter om ernæring
Flere utviklingssentre jobber med temaet ernæring. Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud har utviklet e-læringskurset Velkommen til bords for å styrke ernæringsarbeidet i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssenter for sykehjem i Norland har utviklet fagheftet og filmen «Maten e’ god, det e’kje da...».

Se alle prosjekter innen ernæring her.