Slideshow - GAMMEL

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling

Publisert 20. september 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. 

Programmet inngår i regjeringens nye handlingsplan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i helse- og omsorgstjenestene: Kompetanseløft 2020. Satsningen er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å ta kursene, som kan tas uavhengig av hverandre. 

Det er Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet som gjennomfører opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling på oppdrag fra Helsedirektoratet. Våre samarbeidspartnere er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors sykehjem. Vi har også et godt samarbeid med USHT i flere fylker.

Mer info finner du på www.musikkbasertmiljobehandling.no