Slideshow - GAMMEL

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

- Vi skal jobbe i dette yrket i mange år og må tenke langsiktig, sier forflytningsveileder

Publisert 20. mars 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

I Bærum bærer vi ikke!

- I vår bransje er ikke effektivitet ensbetydende med kvalitet. Bruk av riktige forflytningsteknikker sikrer at vi beholder helsen samtidig som den pleietrengende opplever verdighet, kontroll og minst mulig smerte. Vi skal jobbe i dette yrket i mange år og må tenke langsiktig, sier forflytningsveileder Milos Alvirovic.

Milos og Annika Reimendal er forflytningsveiledere i Atriumgården. De har vært sentrale i forflytningsprosjektet hvor Atriumgården har vært pilotavdeling i et halvt år.
- Bruk av riktige forflytningsteknikker og riktig utstyr kan spare den enkelte omsorgsarbeider for store personlige og helsemessige belastninger og kommunen for store kostnader. På en avdeling med 23 årsverk vil en prosent redusert sykefravær gi en innsparing på 140.000 kroner i året, forteller Astrid Fjeldheim, som var prosjektleder for Forflytningsprosjektet.
Ifølge avdelingsleder ved Atriumgården, Synnøve Størseth, har sykefraværet gått ned som følge av grundig opplæring.
- Vi prioriterer dette arbeidet og setter av tid til opplæring og veiledning. Vi har også et eget rom der de ansatte kan drive teknikktrening. De ansatte er blitt flinke til å si fra, og prosjektet har gjort at vi har klart å innføre forflytning som en viktig del av vårt arbeid. 

Kreative og trygge løsninger
Milos forteller at alle ansatte i Atriumsgården får kontinuerlig opplæring i forflytning.
- Vi bruker mye kreativitet for å finne de gode løsningene basert på grunnteknikkene. Ingen brukere eller pasienter er like, og det som var situasjonen i forrige uke, gjelder kanskje ikke i dag. Hver bruker krever sin løsning. Vi er alltid to personer i en forflytningssituasjon, og de ansatte kontakter oss nesten daglig for å få veiledning.
Annika mener ”flink pike”-mentaliteten må fases ut i omsorgsyrket.
- Det er viktigere å ta vare på helsen og tenke langsiktig enn å ”imponere”. Og vi må si fra dersom bemanningen og arbeidslistene må justeres for å ivareta helsen, sier hun.
Nå som det går mot sommer skal alle ekstravakter inn til opplæring. De skal med på forflytningslaget.
- Opplæringen trygger helsen, bedrer kvaliteten på tjenesten og gir et godt arbeidsmiljø, og den gjør også Bærum kommune til en attraktiv arbeidsgiver, mener forflytningsveilederne.

Veien videre
Erfaringene fra forflytningsprosjektet trekkes nå inn i et treårig utviklingsprosjekt, ”Bærum forflytter”. En liten arbeidsgruppe og elleve tjenestesteder samarbeider med NAV, DnB Liv og Arbeidstilsynet om å få et systematisk forflytningsarbeid inn i de lokale HMS-planene.

Fakta

  • Prosjekt forflytning startet 1. august 2010 og ble avsluttet 1. mars 2012
  • Målsettingen har vært å redusere den fysiske belastningen hos ansatte og dermed redusere risikoen for belastningslidelser, men også at brukere skal oppleve forflytningssituasjoner som mindre skremmende og belastende
  • En brukerundersøkelse og en arbeidsmiljøundersøkelse er utarbeidet for å evaluere effekt av opplæring og forbedrede rutiner. Brukerundersøkelser er ikke tidligere gjennomført spesifikt for forflytningssituasjoner
  • Prosjektet er gjennomført i Atriumgården
  • Et viktig prinsipp er at brukeren skal være så aktiv som mulig, både for å avhjelpe pleierne og for å oppleve å ha mest mulig kontroll og mestring
  • Les mer om forflytningsprosjektet her

 

På bildet ser du Milos Alvirovic og Annika Reimendal, forflytningsveiledere i Atriumgården bo- og behandlingssenter i Bærum kommune. De sørger for at kollegene får god opplæring i teknikker og bruk av utstyr.

Tekst og foto: Ingvild Amble Eriksen, UHT Akershus