Alle prosjekter

Tema

Pårørende og frivillige

Periode: 2011-2012 | Oslo | Avsluttet
Frivillige tjenester ved Oslos sykehjem

Kartlegge omfanget, organiseringen og innholdet i den frivillige tjenesten rettet mot beboere i sykehjem i Oslo.

Periode: 2011-2014 | Hordaland | Avsluttet
Kommuner i dans med frivillig innsats

Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører.

Periode: 2012-2013 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Frivillige i omsorgsbustad

Frivillige aktørar skapar samlingsplass for bebuarar ved omsorgsbustad i Førde

Periode: 2007-2008 | Hordaland | Avsluttet
Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem

Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.

Periode: 2011 | Aust-Agder | Avsluttet
Frivillige i palliativ omsorg

Utviklet et opplegg for bruk av frivillige i lindrende omsorg. Seks frivillige fikk kurs, opplæring og oppføling.

Periode: 2009 | Troms | Avsluttet
Frivillige fra nærmiljø- en ressurs for sykehjemmet

Etablerte en base med frivillige fra nærmiljøet, utarbeidet et program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid.

< 1 2

Nasjonal pårørendeundersøkelse

I mars 2021 publiserte Helsedirektoratet resultatene fra den første nasjonale pårørendeundersøkelse i offentlig regi. Formålet har vært å kartlegge pårørendes rolle, erfaringer og situasjon samt deres opplevelse av helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen, som er utført av Opinion på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser at pårørende er en stor og sammensatt gruppe. 

Les undersøkelsen: Nasjonal pårørendeundersøkelse – fra Opinion for Helsedirektoratet