Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Rykende ferske rapporter om fleksibel avlastning

Publisert 31. mai 2019 | Oppdatert 25. mars 2020

Fleksibel avlastning – to nye rapporter fra Senter for omsorgsforskning skildrer erfaringer fra både frivillige og pårørende.

Foto: Skjermbilde fra omsorgsforskning.no

En balansegang mellom ulike behov: Frivilliges erfaringer med fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende

Rapporten konkluderer med at det er vanskelig for kommunen å finne rett balanse mellom brukernes behov og de frivilliges kapasitet. I perioder kan det være for få frivillige, og da må de som organiserer tilbudene, det være seg kommunen eller frivillige organisasjoner, være bevisst på denne balansegangen.

Evalueringen er basert på frivilliges erfaringer gjennom deltakelse i de to prosjektene «Fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende» og «DELTA-prosjektet» i Gjøvik kommune.

Fleksibel avlastning - samarbeid om forbedringstiltak i pårørendeomsorg

Denne rapporten handler om erfaringene som pårørende til personer med demens har hatt med prosjektet «Fleksibel avlastning», som er gjennomført av USHT Oppland, Gjøvik kommune. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og gjennomført i perioden september 2016 til desember 2017.

Et sentralt mål i prosjektet har vært å forbedre samspillet mellom kommunale omsorgstjenester og den uformelle omsorgen. USHTs tilnærming har vært å prøve ut en ny form for avlastning for pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Om USHT-prosjektene

«Fleksibel avlastning for pårørende til personer med demens»

I prosjektet er det utviklet en modell for Fleksibel avlastning der pårørende kan bestille avlastning via en teknologisk løsning. Frivillige er rekruttert og skolert til å påta seg avlastningsoppdrag.

«Fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende»

I prosjektet er det utviklet en modell for Fleksibel avlastning og aktivitet, der frivillige gir avlastning for pårørende og deltar i aktivitet sammen med personer med demens.