Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Publisert 17. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Den 6. juni markerer helsepersonell over hele landet «Hva er viktig for deg?»-dagen.

Det er satsningen Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke som tok initiativ til dagen, som nå markeres i over 40 land. I satsningen samarbeider KS og Folkehelseinstituttet om læringsnettverk der forbedringsteam fra kommuner og sykehus møtes for å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Siden 2014 har over 160 norske kommuner og sykehusene de samarbeider med deltatt i forbedringsarbeidet. Fra 2020 videreføres satsingen som en del av Leve hele livet, slik at enda flere kommuner får muligheten til å delta.

Her kan du lese mer om arbeidet noen av utviklingssentrene gjør i forbindelse med Gode pasientforløp:

På KS sine nettsider kan du lese mer om «Hva er viktig for deg?»-dagen og den nasjonale satsningen. Gode pasientforløp har også fått laget flere korte videoer med de som gir og de som mottar helsetjenester. Gå til artikkelen.