Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nasjonal ressursportal er lansert

Publisert 17. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

På Ressursportal.no finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet. 

Foto: Skjermbilde av ressursportal.no

Hovedfokuset i reformen Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. På Ressursportal.no inneholder veiledningsmateriell i analyse og planlegging innenfor reformens innsatsområder.

Gå til Ressursportal.no

Bakgrunn

Fylkesmannen i Trøndelag har de siste årene utviklet en ressursportal for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. 3. juni 2019 ble ressursportalen lansert nasjonalt. Ressursportalen inneholder styringsinformasjon, analyseverktøy og metode, samt veiledere utarbeidet av og for kommunene. I 2018 fikk Fylkesmannen ekstramidler fra regjeringen med mål om å utvikle portalen for bruk over hele landet.

Samarbeid

Ressursportal.no har blitt utviklet i samarbeid med en rekke aktører og er testet ut i flere kommuner. Portalen er løpende utviklet blant annet etter tilbakemeldinger fra kommunene.

Gå til Ressursportal.no