Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling!

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Norske arkitekters landsforbund har laget "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling", på oppdrag fra Helsedirektoratet. Håndboka skal gi nyttige råd og praktiske tips til  kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. 

Illustrasjon: Martin Hvattum, skjermbilde fra www.arkitektur.no

Boken lanseres i dag 12. juni på Kulturhuset i Oslo. Nysgjerrig? Her kan du se lanseringen og lese håndboken!

www.arkitektur.no/frokostseminar-lansering-av-handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Fra lanseringsprogrammet