Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 817203484

Hukommelsesstimulerende terapi lanseres for personer med demens i Norge

Publisert 31. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

En ny behandling, såkalt Hukommelsesstimulerende terapi, har vist seg å være effektiv for å bedre hukommelsen og livskvaliteten hos personer med demens. 

– En slik behandling har manglet i demensomsorgen her i landet, sier prosjektleder og primus motor, Torhild Holthe i Aldring og helse.

– Nå introduserer vi behandlingen i Norge, og Aldring og helse vil tilby bestillingskurs for opplæring av gruppeledere allerede i mars. Det er utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Fylkesmannsembeter og kommuner som bestiller.

Hun tror det er et stort behov for, og et ønske fra helse- og omsorgspersonell om, å ta i bruk en slik strukturert behandling over tid i dagaktivitetssentra, omsorgsboliger og i sykehjem.

– Opplæringen er rettet mot helsepersonell som har omsorgserfaring med personer med demens, fortsetter hun, og forteller at hun har jobbet lenge med å få dette i stand.

Holthe sier at dette er en internasjonalt anerkjent behandlingsmetode for personer med demens, som handler om å stimulere personer med demens til å bruke sine kognitive funksjoner på flere måter. 

Metoden er utviklet av anerkjente forskere innen demens ved University College London i England. Holthe er en av de sertifiserte kursholderne innen Hukommelsesstimulerende terapi i Norge.

For å lese hele artikkelen fra Aldring og helse, med mer informasjon om Hukommelsesstimulerende terapi og tilhørende bestillingskurs, klikk her.