Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020

Publisert 01. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan gjennom Aldring og helse søke om tilskudd for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Kriterier og søknadsskjemaer for 2019 finner du på hjemmesidene til Aldring og helse. Søknader behandles fortløpende, og så langt midlene strekker til, med siste søknadsfrist satt til 1. september 2019.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd, og det kan inngås avtale med andre om gjennomføringen av tilbudene. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner. Hovedmålgruppen for både pårørendeskoler og samtalegrupper er pårørende, men i enkelte tilfeller personer med demens sammen med pårørende.

Les mer om pårørendeskoler og samtalegrupper på Aldring og helses nettsider, der du blant annet kan delta på e-læringskurset Etablering og drift av pårørendeskoler Les også nyhetssak og se film med tidligere deltaker på pårørendeskole her.  

Aldring og helse forvalter tilskuddsordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kontakt:pskole@aldringoghelse.no