Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

Publisert 04. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Kristine Grønmo/leder USHT samisk og Suzanne Nielsen/demenskoordinator bydel Gründerløkka 29. november 2018 ble det arrangert fagdag om samisk kulturforståelse i helse- og omsorgstjenestene til eldre i Oslo, på Samisk hus i Oslo. Helsetreff for samiske eldre ble også presentert - et tilbud for personer med samisk bakgrunn og identitet i Oslo.

Dagen var et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) for den samiske befolkingen i Finnmark og USHT i Oslo.  Det var fokus på hvordan helsepersonell kan ivareta rettighetene til pasienter med samisk språk når det gjelder språk og kultur i det daglige arbeidet, ved å få en bedre forståelse og kulturkompetanse for det samiske og behovene som folk med samisk bakgrunn har.

 «Vi trenger kompetanse om det samiske, vi vet jo at det bor mange samer i Oslo. Da det i høst var kartlegging av tjenestene til personer med demens i bydelen, fant vi ut at vi hadde gjort lite for å skaffe oss kunnskap om minoriteter og om den samiske befolkningen. Noen av oss har lært noe om selve utredningen av kognisjon, men vi har lært lite om kulturforståelse, eller måten å møte på. Bydel St. Hanshaugen ønsker å ta fatt på dette nå og denne invitasjonen var en god anledning. Denne dagen har vært nyttig og inspirerende. Vi sitter med mange inntrykk og tanker om mennesker vi allerede forholder oss til, og til hvordan vi vil møte nye», uttalte demenskoordinator Nina Carlsen.

Er du interessert i mer informasjon om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Finnmark eller ønsker kontakt for et samarbeid, klikk her.

Foto: USHT Oslo/Mai Britt Myhre