Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Depresjon hos eldre – en nyttig nettressurs

Publisert 05. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

April 2018 lanserte Aldring og helse en webportal som heter www.depresjonhoseldre.no som inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon blant eldre.

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde. På www.depresjonhoseldre.no har Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse samlet anbefalt behandling og opplæringsressurser. Her finner du alt fra kunnskapsbaserte anbefalinger, manualer, sjekklister og arbeidshefter til videoer, foredrag og e-læringskurs.

Vi har lagt vekt på å lage et nettsted med enkel struktur og lett tilgengelig språk, slik at forskjellige yrkeskategorier kan få nytte av informasjonen, også pårørende og personer med depresjon, skriver Anna Jerkovics, fagkonsulent ved Aldring og helse, i et innlegg på bloggen til Oslo Universitetssykehus.

Lær mer om bakgrunnen for webportalen i blogginnlegget, og i denne videoen på Facebook-siden til Aldring og helse.