Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

KURA - kommunikasjonsløsning for omsorgstjenester

Publisert 11. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

– Med Kura fikk vi innblikk i hverdagen til far igjen - som vi ikke hadde hatt siden før han fikk demens sier Gerd Kristoffersen etter å ha vært med å teste det digitale samhandlingsverktøyet Kura.

Denne artikkelen er lånt fra USHT Opplands siste nyhetsbrev

Gerd opplevde at hennes svært aktive og engasjerte far fikk demens for fire år siden. Livet hans ble fort snudd på hodet og han mistet kontakt med livet rundt seg i løpet av kort tid. Kommunikasjonen mellom pårørende og ansatte om faren foregikk ved å skrive informasjon i en beskjedbok faren hadde med seg til enhver tid. Pårørende måtte inn til faren og spørre om å få lese i boken.

Dette endret seg med Kura, som er et verktøy for digital samhandling mellom ansatte og pårørende som testes ut i et prosjekt i Gjøvik kommune. I Kura kan ansatte og alle pårørende som er registrert i verktøyet dele bilder, sende beskjeder, bruke blant annet felles handlelister og kalender.

Med Kura kan vi i familien kommunisere med ansatte om far, vi kan dele bilder og opplevelser som beriker livet hans og våre liv som pårørende. På en måte ble far litt mer med igjen.

Gerd sier dette blant annet har gjort at broren til faren, som bor i Sverige, kan være med å holde kontakt med broren sin. Det er lettere å møte en med demens, og terskelen for å komme på besøk er mye lavere for den som kjenner litt til hvordan hverdagen og formen til den demente er. De har også noe felles å snakke om ut fra informasjonen i Kura. Gerd har også merket at minnene til faren blir sterkere når han får se bilder og høre beskjeder fra Kura. Hun avslutter samtalen vår med at kommunikasjonen med de ansatte ble mye lettere: – Jeg kan få informasjon uten å måtte be om det selv. 

Prosjektet skal evalueres i løpet av høsten. Ta gjerne kontakt med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Oppland hvis du vil dele synspunkter om bruk av Kura, eller har lyst til å høre mer om verktøyet.

USHT Oppland har gjennomført et prosjekt om kommunikasjon mellom pårørende og kommunehelsetjenesten, ”Digital samhandling med pårørende”. Prosjektet med sluttrapport kan du lese om og laste ned her.

Se også artikkel i Gjøviks Blad om prosjektet

Mer informasjon om Kura finner du her