Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1137929235

Studietilbud i Kultur, fritid og aktiv omsorg

Publisert 25. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

I studiet gis det opplæring i hvordan en kan tilrettelegge for bruk at kultur og aktiviteter for ulike grupper. Studietilbudet kan være relevant for kommuner som ønsker å styrke aktivitet og fellesskapsbyggende arbeid i forbindelse med Leve hele livet-reformen.

Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og Senter for omsorgsforskning fikk i 2012 i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle og gjennomføre et nasjonalt opplæringsprogram i aktiv omsorg. Prosjektet varte fram til 2016, men er videreført under navnet Kultur, fritid og aktiv omsorg. Det er i alt om lag 800 som har gjennomført dette studiet som er tilbudt over hele landet.

Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene. Dette innebærer ansatte i hjemmetjenesten, på sykehjem, boliger for funksjonshemmede, ansatte som arbeider med mennesker med rus og psykiske lidelser med videre. I tillegg er opplæringsprogrammet relevant for ansatte i kultursektoren, kulturskolen, frivillige organisasjoner og frivilligsentraler. Opplæringsprogrammet krever ingen spesielle forkunnskaper, men de som har studiekompetanse eller realkompetanse har mulighet for å avlegge eksamen med 15 studiepoeng. Ønsker en deltaker realkompetansevurdering, bidrar Universitetet i Sørøst-Norge til dette.

Opplæringsprogrammet er praksisnært, og tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det gis opplæring i hvordan en kan tilrettelegge for bruk at kultur og aktiviteter for ulike grupper, og ulike tilnærminger og eksempler blir tatt opp. Aksjonslæring blir benyttet som pedagogisk metode, noe som innebærer at deltakerne bruker egen arbeidsplass som arena for utøvelse av aktiviteter. På den måten får kollegaer på arbeidsplassen del i de kunnskaper som tas opp i opplæringsprogrammet.
Opplæringsprogrammet går over fire samlinger på to dager.

I forbindelse med gjennomføringen av Kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, kan dette kan være et relevant tilbud for kommuner som ønsker å styrke aktivitet og fellesskapsbyggende arbeid.

Utdanningsprogrammet gjennomføres som et betalingsstudie.

Kontakt

For mer informasjon om opplæringsprogrammet; innhold, organisering og kostnader, send e-post til ellen-marit.mostraum@usn.no.