Forsiden/Utviklingssentre/Aust-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Bilde2 alle ansatte Aust-Agder 2019

Besøksadresse:

Jon Lilletunsvei 3, 4879 Grimstad

Hjemmeside: Besøk oss her
Facebook: Følg oss her!
Kontaktperson:

Silje Bjerkås (leder); Silje.bjerkas@grimstad.kommune.no
eller Åshild Berg Kaldestad; ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

Om oss

Grimstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Utviklingssenteret i Aust-Agder er en del av FoU-avdelingen i Helse- og omsorgstjenesten i Grimstad kommune. USHT og FoU-avdelingen arbeider med kompetanseheving, utviklingsprosjekter og tilrettelegger for forskning.

Viktige satsningsområder er:

 • Demens
 • Lindrende behandling og omsorg
 • Aktiv mestring
 • Etikk
 • Gode pasientforløp
 • Velferdsteknologi

Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeid.
Satsingsområdet Aktiv mestring innebærer fokus på forebygging, frivillighet, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Ansatte

    Kontaktinformasjon  

Silje Bjerkås.jpg

Silje Bjerkås
Leder/Sykepleier med master i helseinformatikk

Silje.bjerkas@grimstad.kommune.no

Tlf: 90820203
 
Åshild Berg Kaldestad.jpg

Åshild Berg Kaldestad
Rådgiver/Sykepleier

Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

Tlf: 90852330

Helsefremmende hjemmebesøk, prosjektarbeid
Berit Westbye.jpg

Berit Westbye
Spesialergoterapeut og rådgiver/ Ergoterapeut med master i helsefremmende arbeid

 

Berit.westbye@grimstad.kommune.no

Tlf: 91881070

Helsefremmende hjemmebesøk, velferdsteknologi, fagnettverk

Birgitte Nærdal.jpg

Birgitte Nærdal
Demenskoordinator/Sykepleier

Birgitte.naerdal@grimstad.kommune.no

ABC-opplæring, fagnettverk 
Merethe Andreassen Land.jpg

Merethe Andreassen Land
Fagutvikler/Sykepleier  
(permisjon 150818 – 190819)

Merethe.a.land@grimstad.kommune.no ABC-opplæring, Gode pasientforløp
Sølvi Jacobsen Bryn.jpg Sølvi Jacobsen Bryn
Fagutvikler og prosjektleder/ sykepleier
Solvi.jacobsen.bryn@grimstad.kommune.no ABC-opplæring, Gode pasientforløp
Pia Sætra.jpg Pia Sætra
Kreftkoordinator/Sykepleier med master i klinisk helsevitenskap
Pia.saetra@grimstad.kommune.no Kreft, lindring, fagnettverk
Kathrine Melby Holmerud.jpg

Kathrine Melby Holmerud
Prosjektleder Agder Living Lab / Sykepleier med master i sykepleievitenskap

Kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Velferdsteknologi
Merethe Knatterud.jpg Merethe Knatterud
Prosjektleder / Sykepleier med master i helseinformatikk
 
Merethe.knatterud@arendal.kommune.no Velferdsteknologi
Hannelore Karlsen.jpg Hannelore Karlsen
Avdelingsleder

Hannelore.karlsen@vegardshei.kommune.no

Saksbehandling, fagnettverk leder saksbehandlerforum
Line Halmøy Lillejord.jpg Line Halmøy Lillejord
Leder av fagnettverk habilitering / Vernepleier
Line.halmoy.lillejord@arendal.kommune.no Habilitering, fagnettverk

 

Nettverk og fagarrangementer

 • Fagnettverk demensomsorg
 • Fagnettverk lindrende omsorg
 • Fagnettverk Aktiv mestring
 • Fagnettverk saksbehandlere
 • Fagnettverk habilitering
 • Fagdag lindring
 • Fagdag demens
 • Fagdag Aktiv mestring
 • Velferdsteknologiens ABC

Samarbeidspartnere

USHT Vest-Agder, Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, SSHF og KS.