Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk.

Brukermedvirkning betyr

  • bedre kvalitet på tjenestene fordi brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringen
  • at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet
  • at behandleren fortsatt har sitt faglige ansvar.