Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
lindrende behandling digital opplæringspakke_600x393

Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler.

I kommuner i Oppland gjennomføres digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I denne fremheves samtidig forhåndssamtaler som et viktig redskap i palliasjon.

Periode: 01.09.18 – 01.10.19|    Oppland Pågående AnnetF
Bilde av to stk som ser på et skjema

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort kartleggingsskjema om pårørendes situasjon oppdage det samme som et omfattende skjema?  Dersom svaret er «Ja» kan praksisfeltet få tilgang til et enkelt forskningsbasert skjema.

Periode: 2014 - 2019|    Hedmark Pågående ForskningF
European woman hiding face under the clothes. She is oulling sweater on her head. Depressed emotion. Wish to be alone.

Trenger vi å snakke om det?

Å snakke om relasjoner, spesielt knyttet til tema som seksualitet er ofte utenfor helsepersonells komfortsone. Prosjektet skal utvikle og tilby kurs for helsepersonell med fokus på kommunikasjon om seksuell helse i lindrende omsorg og behandling.

Periode: September 2018 – Mars 2019|    Hedmark Pågående AnnetF
Hånd holder hånd til eldre mann som ligger i sykeseng

Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase

Prosjekt i Vest-Agder, pågående fra 2013, om implementering av en tiltakspakke som kvalitetssikrer omsorgen for døende personer og deres pårørende. Overgang til elektronisk versjon av tiltaksplanen i kommuner som bruker Visma Profil fra 2016.

Periode: 2013-2018|    Vest-Agder Pågående AnnetF
846002754

Lindrande behandling - eit kvalitetsforbetringsprosjekt i Førde kommune

Prosjektet har ført til auka kvalitet og kompetanse i lindrande omsorg og behandling.

Periode: 2015-2017|    Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
lindrende behandling digital opplæringspakke_600x393

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

USHT Oslo tilbyr en digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, der målgruppen er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse. 

Periode: Januar- juli 2018|    Oslo Avsluttet AnnetF
597959356

Kompetanseturnè palliasjon

Vi tilbyr en kompetansepakke til flere yrkesgrupper involvert i omsorg og behandling av alvorlig syke og døende pasienter. Fagdagene søkes godkjent som kompetansegivende kurs for aktuelle yrkesgrupper.  

Periode: 15.5.17 - 15.5.18|    Østfold Pågående AnnetF
logo barnepalliasjon_500x599

Barnepalliasjon

«Borte bra – hjemme best»

Hvordan kan vi tilrettelegge for at alvorlig syke barn kan være mest mulig hjemme hos egen familie?

Periode: Høst 17 til des-18|    Vestfold Pågående AnnetF
lindrende behandling digital opplæringspakke_600x393

Opplæringspakke lindrende behandling

USHT Nordland er ett av seks USHT som deltar i utrulling og testing av opplæringspakken lindrende behandling ved livets slutt. Opplæringspakken er et kompetansehevende tiltak som retter seg mot helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse i helse- og omsorgstjenesten.

Periode: Våren 2018|    Nordland Avsluttet AnnetF