Forsiden/Engasjere frivillige/Prosjekter
veiledersandefjordfrivillige_350x259

Tid som gave- frivillighetsprosjekt

Målsettingen med prosjektet er å bidra til at pasienter og deres pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase gjennom støtte og avlastning fra frivillige.

Vafler

Frivillige i omsorgsbustad

Frivillige aktørar skapar samlingsplass for bebuarar ved omsorgsbustad i Førde

Kommuner i dans med frivillig innsats

Et aksjonsforskningsprosjekt som skal identifisere og utvikle gode modeller for samarbeid mellom kommunale pleie- og omsorgstjenester og frivillige aktører (2011-2013)

Frivillighet i demensomsorgen

Et forskningsprosjekt som skal belyse opplevde erfaringer med å arbeide som frivillig hjelper relatert til tilrettelagte aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom (2010-2012)

Frivillige tjenester i sykehjem

Kartlegging av omfanget, organiseringen og innholdet av frivillig tilbud i sykehjem (2012)

Frivillighet i hjemmetjenesten

Kartlegging av innholdet og omfanget av frivillige tjenester for hjemmeboende (2012)

Frivillige fra nærmiljø - en ressurs for sykehjemmet

Etablerte en base med frivillige fra nærmiljøet, utarbeidet et program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid. (2009)