Forsiden/Utviklingssentre

Utviklingssentre

Utviklingssentre i hvert fylke

Som hovedregel har vi to utviklingssentre i hvert fylke:

  • ett utviklingssenter for sykehjem
  • ett utviklingssenter for hjemmetjenester.

 

Fylker med andre løsninger:

  • I fylkene Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Vestfold har de to utviklingssentrene slått seg sammen til ett felles Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
  • Rogaland fylke har tre utviklingssentre på grunn av den tidligere helseregionsinndelingen.
  • Finnmark har tre utviklingssentre på grunn av Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen.

 

Oversikt over kontaktpersoner i alle utviklingssentrene i Norge