Forsiden/Engasjere frivillige

Slik engasjerer du frivillige

Frivillige er viktige bidragsytere for å lykkes med aktiv omsorg. Hjelp fra lokalsamfunnet som pårørende, organisasjoner, idrettslag, bedrifter, museer, trossamfunn og ildsjeler, kan ofte bidra til å sette i gang gode aktiviteter.

Her finner du en 5-trinnsoppskrift på hvordan du engasjerer frivillige

1. Rekruttering

 • Hva trengs av frivillighet og for hvem? Kartlegg behovet til dine brukere
 • Lytt til de ansatte. De somjobber tettest med brukeren kjenner ofte deres behov best
 • Hvilken brukergruppe trenger fivillig hjelp? Hjemmeboende, sykehjemsbeboere, brukere av seniorsentre/eldresentre, brukere av grønn omsorg eller turgrupper?
 • Hvem skal samarbeide med de frivillige? Hjemmetjenesten, oppfølgertjenesten, sykehjemmet eller seniorsentrene/eldresentrene?
 • Hvem koordinerer og hvem er kontaktperson?
 • Hva er brukernes konkrete ønsker? Det er ingen vits å etablere tjenester ingen ønsker eller har behov for. Husk at du har taushetsplikt om dine brukere i hjemmetjeneste og sykehjem
 • Det må være brukerne selv som ønsker kontakt med frivillige, men du kan formidle informasjon og sette dem i kontakt med hverandre
 • Skap en kultur i tjenestene der man er opptatt av ”hele brukeren” og utvikl dialogmuligheter der brukerens behov kan luftes
 • Rett fokus mot løsningen – ikke problemet
 • Annonser tydelig etter frivillige. Vær konkret i hva du spør om.
  Eksempel: ”vi søker etter frivillige” gir liten respons, mens ”vi søker en frivillig kokk to onsdager i måneden mellom kl 12-14, fra januar til juli” gir god respons
 • Mobiliser internt engasjement. Kanskje finnes det ansatte som ønsker å engasjere seg frivillig, eller kanskje de kjenner noen som kunne tenke seg å være frivillig. Har du en ildsjel blant de ansatte?
 • Skap attraktive arenaer. Vis frem innhold og omfang på eldresenteret og selg det inn som et klubbhus for voksne. Da sikrer du en bredere rekruttering
 • Husk at det er flere generasjoner som deltar og at du skal tilfredsstille alles ønsker

 

2. Opplæring

 •  Alle frivillige skal gjennom et intervju. Kartlegg egenskaper og finn ressursene
 • Ta høyde for at ikke alle er A4. Skap rom for at alle kan delta
 • Alle frivillige skal signere en taushetserklæring og få informasjon om kommunens verdier
 • Gjennomfør konkrete opplæringssituasjoner og ha en gjennomgang av rutiner og kultur
 • Alle frivillige tildeles en turnus med faste tider/dager

 

3. Veiledning

 • Hold kurs og foredrag for de frivillige om aktuelle problemstillinger
 • Fellesmøter/infomøter er en fin arena for å dele erfaringer, få tilbakemelding på opplevelser og skape nettverk
 • Ha en-til-en samtaler og vær raus med tilbakemeldinger
 • Følg opp den enkelte frivillige både når det gjelder deltakelse og innsats

 

4. Oppfølging

 • Rett fokus mot den enkelte frivillige og ha en god dialog
 • Fungerer det? Har den frivillige andre ønsker?
 • Vær lydhør for tilbakemeldinger fra brukere
 • Sett grenser for ansvar og myndighet for de frivillige, unngå at det utvikler seg ”småsjefer”
 • Lag sosiale arrangementer for de frivillige - vis at du setter pris på dem

 

 5. Avvikling

 • Avslutt et engasjement som ikke fungerer
 • Tør å si at noen ikke egner seg. Bruker skal være i fokus, og det er henynet til dem som teller
 • Husk at det slår tilbake på tjenesten hvis man formidler uegnet frivillighet

 

Oppskriften er laget av Heidi Karsrud Nordal fra Bydel Østensjø, Oslo kommune og Anne Romsaas fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo, Bydel Bjerke.