Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Ny forskningshåndbok for kommunene

Senter for omsorgsforskning Sør og Vest har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet håndboken Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målet med håndboken er å komme med råd til kommuner som er i gang, som planlegger eller som ønsker å komme i gang med forskningsaktiviteter og tilrettelegging for forskning. Håndboken skal stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene sprer og tar i bruk ny kunnskap i møte med fremtidige utfordringer.

Bokens målgruppe er ledere, fagansvarlige og forskningsinteressert personell i den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Last ned håndboken her (pdf)

Forskningshåndboken