agder living lab_600x340

Agder Living Lab

Utprøving og testing av teknologi med brukeren og brukerbehov i sentrum.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust-Agder er ansvarlig for prosjektet.

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2015-2018

Bakgrunn

Helsedirektoratet har gitt Utviklingssenteret i Aust Agder tilskudd til utvikling av Living Lab-metodikk innenfor det velferdsteknologiske området sammen med UiA.

Mål

  • Prøve ut nye løsninger/versjoner av velferdsteknologiske løsninger i en reell driftssituasjon. Det vil si å skape en arena som har andre rammer enn kunstige testarenaer og der brukererfaringer (brukere, pårørende og ansatte) aktivt kan bidra til å kvalitetssikre og forme leverandørenes løsninger.
  • Aktivt samspille med leverandørbransjen og nyttiggjøre seg virkemidlene til Innovasjon Norge
  • Utarbeide en god metodisk tilnærming på hvordan brukerperspektivet (brukere, pårørende, ansatte) og tjenesteperspektivet bedre kan knyttes opp til utviklingsprosesser av velferdsteknologiske løsninger
  • Prøve ut hvordan Living Lab tilnærmingen passer inn i behovet for fremtidige utviklingskommuner for velferdsteknologi (med vekt på tjenesteinnovasjonsaspektet) etter at nasjonalt velferdsteknologiprogram er ferdig med sin utviklingsperiode i 2016

Metode / tiltak

Living Lab er et forskningskonsept. Konseptet er basert på en systematisk tilnærming med brukeren i sentrum som involverer både forsknings- og innovasjonsprosesser. Brukeren skal være en aktiv deltagende aktør, ikke bare som et objekt for forskning, men også som en kilde til nytenking og nyskaping.

Sluttrapport utarbeides høsten 2018.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Erfaringer fra utprøving og testing sammen med brukerpanelet har gitt mange nyttige erfaringer om de forskjellige velferdsteknologiske løsningene. Dette gjelder både for kommunen i driftssituasjoner og for leverandørene. Rapporter utarbeides.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Det planlegges å lage en mal for rapporter om løsninger og erfaringer. Disse vil legges åpent for andre. Kunnskapen vil bli tatt inn i videre drift i hele kommunen.

Samarbeidspartnere

UiA, Agderforskning, leverandører

Tips en venn Skriv ut