Forsiden/Prosjekter
454985563

Trygghetsstandard i sykehjem. Nasjonal pilot-kommune.

Kristiansund kommune er med i det nasjonale pilotprosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem» 2016- 2018. Sykehjemmene som deltar i pilotprosjektet skal utvikle og prøve ut en slik standard innenfor tre områder: Aktiv og meningsfull tilværelse, ernæring, mat og måltider og lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. Satsningen er under pilotering til medio 2018. Kommunene Tromsø, Sortland, Kristiansund og Eidskog er valgt ut som pilotkommuner. Lillian Karlsen fra USHT Møre og Romsdal bidrar som lokal veileder for arbeidsgruppen fra Bergan sykehjem. Hun har spesielt ansvar for veiledning knyttet til forbedringsmodellen, kvalitetsindikatorer og målinger. Lillian Karlsen deltar på fellessamlinger i regi Helsedirektoratet. 
 

Mål

  • Bidra til et godt og trygt tilbud for pasientene
  • Bidra til at individuelle behov hos pasientene blir ivaretatt i tråd med eksisterende lovverk, faglig oppdatert praksis og kommunens fastsatte standard for tjenesten
  • Måle forbedringspotensial i tjenestene
  • Øke erfaringsutveksling mellom kommunene

Metode / tiltak 

Arbeidsgrupper jobber for å utvikle og prøve ut kvalitetsindikatorer innenfor tre områder:
  • Aktiv og meningsfull tilværelse
  • Ernæring, mat og måltider
  • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet.
Tips en venn Skriv ut